Gå direkt till huvudinnehållet

Katarakt

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Katarakt eller grå starr är en grumling av ögats lins som leder till nedsatt syn, och är för de flesta en del av normalt åldrande.
Förekomst:
I Europa har cirka 60 % av personer äldre än 70 år katarakt.
Symtom:
Långsam utveckling av dubbelsidig synnedsättning, bländningsbesvär och monokulärt dubbelseende.
Kliniska fynd:
Oftalmoskopi visar varierande grad av skuggbildning vid undersökning av röd reflex och svårigheter att se detaljer på fundus.
Diagnostik:
Typiska symtom och fynd.
Behandling:
Kataraktoperation där den gamla linsen byts ut mot en konstgjord lins.
 1. Asbell PA, Dualan I, Mindel J, Brocks D, Ahmad M, Epstein S. Age-related cataract. Lancet 2005; 365: 599-609. PubMed  
 2. Allen D, Vasavada A. Cataract and surgery for cataract. BMJ 2006; 333: 128-32. PubMed  
 3. Prokofyeva E, Wegener A, Zrenner E. Cataract prevalence and prevention in Europe: a literature review. Acta Ophthalmol. 2013 Aug;91(5):395-405. doi: 10.1111/j.1755-3768.2012.02444.x. Epub 2012 Jun 20. PMID: 22715900 PubMed  
 4. Bourne RR, Jonas JB, Flaxman, et al. Prevalence and causes of vision loss in high-income countries and in Eastern and Central Europe: 1990-2010. Br J Ophtalmol 2014. pmid:24665132 PubMed  
 5. Riktlinje för katarakt. Nationellt programområde (NPO) för ögonsjukdomar (hämtad 2022-02-16) nationelltklinisktkunskapsstod.se  
 6. Hammond CJ, Duncan DD, Snieder H, et al. The heritability of age-related cortical cataract: the twin eye study. Invest Ophthalmol Vis Sci 2001; 42: 601-05. PMID: 11222516 PubMed  
 7. Flaye DE, Sullivan KN, Cullinan TR, et al. Cataracts and cigarette smoking: the City Eye Study. Eye 1989;3:379-384. PubMed  
 8. Hightower KR. A review of the evidence that ultraviolet irradiation is a risk factor in cataractogenesis. Doc Ophthalmol 1995; 88: 205-20. PubMed  
 9. Taylor HR, West SK, Rosenthal FS, et al. Effect of ultraviolet radiation on cataract formation. N Engl J Med 1988;319:1429-1433. PMID: 3185661 PubMed  
 10. Carnahan MC, Goldstein DA. Ocular complications of topical, peri-ocular, and systemic corticosteroids. Curr Opin Ophthalmol 2000; 11: 478-83. PubMed  
 11. Woodcock M, Shah S, Smith RJ. Recent advances in customising cataract surgery. BMJ 2004; 328: 92-6. PubMed  
 12. Solomon R, Donnenfeld ED. Recent advances and future frontiers in treating age-related cataracts. JAMA 2003; 290: 248 - 51. PubMed  
 13. Allen D. Cataract. Clin Evid 2004; 11: 841-7. PMID: 15865691 PubMed  
 • Anna Nager, docent och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet