Glaskroppsblödning

  • Definition:Blödning i glaskroppsrummet. Kan bero på näthinneavlossning, neovaskularisering av näthinnan eller blödning från blodkärl i dessa strukturer. Vanligast vid diabetesretinopati, retinal ventrombos eller åldersrelaterad makuladegeneration.
  • Förekomst:Glaskroppsblödning är inte vanligt. Prevalensen är relaterad till förekomst av underliggande sjukdom.
  • Symtom:Ganska snabb utveckling av dimsyn med måttlig till uttalad synnedsättning. Flytande fläckar i synfältet, endast lite obehag.
  • Kliniska fynd:Det mest framträdande kliniska fyndet är att den röda reflexen syns dåligt eller inte alls.
  • Diagnostik:Utreds av ögonläkare. Aktuella undersökningar är ultraljud, DT, MR.
  • Behandling:Mindre blödningar resorberas av sig själv inom några veckor, medan större blödningar måste avlägsnas kirurgiskt.

Basfakta

Definition

  • Glaskroppsblödning är en blödning in i glaskroppsrummet.1
  • Tillståndet kan vara en direkt följd av ett hål i näthinnan eller neovaskularisering av näthinnan, eller så kan det vara relaterat till blödning från preexisterande blodkärl i dessa strukturer.
  • Glaskroppsblödningen kan variera i omfattning från beskedlig till betydande och med kliniska manifestationer som spänner från bagatellartade små grumlingar i synfältet till kraftigt nedsatt syn.
  • Påverkan på synen beror på grumlighetens omfattning och densitet.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.