Gå direkt till huvudinnehållet

Glaskroppsblödning

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Blödning i glaskroppsrummet. Kan bero på näthinneavlossning, neovaskularisering av näthinnan eller blödning från blodkärl i dessa strukturer. Vanligast vid diabetesretinopati, eller efter retinal ventrombos, ibland även vid åldersrelaterad makuladegeneration.
Förekomst:
Glaskroppsblödning är inte vanligt. Prevalensen är relaterad till förekomst av underliggande sjukdom.
Symtom:
Ganska snabb utveckling av dimsyn med måttlig till uttalad synnedsättning. Flytande fläckar eller "rök" i synfältet, endast lite obehag.
Kliniska fynd:
Det mest framträdande kliniska fyndet är att den röda reflexen syns dåligt eller inte alls.
Diagnostik:
Utreds av ögonläkare. Aktuella undersökningar är biomikroskopi och ultraljud, ibland DT, MRT.
Behandling:
Mindre blödningar resorberas av sig själva inom några veckor, medan större blödningar måste avlägsnas kirurgiskt.
  1. Jena S, Tripathy K. Vitreous Hemorrhage. 2022 Aug 22. In: StatPearls Internet. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2022 Jan. PMID: 32644557 PubMed  
  2. Casini G, Loiudice P, Menchini M, et al. Traumatic submacular hemorrhage: available treatment options and synthesis of the literature. Int J Retina Vitreous. 2019;5:48. Published 2019 Dec 11. PMID: 31890278 PubMed  
  3. Lindgren G, Sjodell L, Lindblom B. A prospective study of dense spontaneous vitreous hemorrhage. Am J Ophthalmol 1995; 119: 458-65. PubMed  
  4. Mason JO 3rd, Colagross CT, Vail R. Diabetic vitrectomy: risks, prognosis, future trends. Curr Opin Ophthalmol 2006; 17: 281-5. PubMed  
  • Anders Behndig, professor och överläkare, Ögonkliniken, Norrlands universitetssjukhus, Umeå
  • Anna Nager, docent och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet