Glaskroppsavlossning

  • Definition: Glaskroppavlossning innebär att glaskroppen skrumpnar ihop vilket leder till att den lossnar helt eller delvis från sitt bakersta fäste till näthinnan.
  • Förekomst: Efter 50 års ålder sker en gradvis ökande förekomst. 
  • Symtom: Gradvis eller plötslig förekomst av flytande fläckar i synfältet, eventuellt ljusfenomen om näthinnan är engagerad. I okomplicerade fall ses ingen försvagad syn eller synfältsbortfall.
  • Kliniska fynd: Inga fynd vid vanlig ögonundersökning, kan dock påvisas vid särskilda undersökningar. 
  • Diagnostik: Diagnostiseras vid typisk klinik samt efter synfältsundersökning och visus för att utesluta näthinneavlossning eller makulaskada. 
  • Behandling: Okomplicerad glaskroppsavlossning behandlas inte. Däremot ska remiss utfärdas vid plötslig försvagning av synen eller bortfall av synfält.

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Källor


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.