Gå direkt till huvudinnehållet

Glaskroppsavlossning

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition: 
Glaskroppavlossning innebär att glaskroppen skrumpnar ihop vilket leder till att den lossnar helt eller delvis från sitt bakersta fäste till näthinnan.
Förekomst: 
Efter 50 års ålder sker en gradvis ökande förekomst. 
Symtom: 
Gradvis eller plötslig förekomst av flytande fläckar i synfältet, eventuellt ljusfenomen om näthinnan är engagerad. I okomplicerade fall ses ingen försvagad syn eller synfältsbortfall.
Kliniska fynd:
Inga fynd vid vanlig ögonundersökning, kan dock påvisas vid särskilda undersökningar. 
Diagnostik:
Diagnostiseras vid typisk klinik samt efter synfältsundersökning och visus för att utesluta näthinneavlossning eller makulaskada. 
Behandling:
Okomplicerad glaskroppsavlossning behandlas inte. Däremot ska remiss utfärdas vid plötslig försvagning av synen eller bortfall av synfält.
  1. Tram NK, Swindle-Reilly KE. Rheological Properties and Age-Related Changes of the Human Vitreous Humor published correction appears in Front Bioeng Biotechnol. 2019 Mar 15;7:44. Front Bioeng Biotechnol. 2018;6:199. Published 2018 Dec 18. PMID: 30619846 PubMed  
  2. Milston R, Madigan MC, Sebag J. Vitreous floaters: Etiology, diagnostics, and management. Surv Ophthalmol. 2016;61(2):211–227. PMID: 26679984. PubMed  
  3. Gishti O, van den Nieuwenhof R, Verhoekx J, van Overdam K. Symptoms related to posterior vitreous detachment and the risk of developing retinal tears: a systematic review. Acta Ophthalmol. 2019;97(4):347–352. PMID: 30632695. PubMed  
  4. Luo J, An X, Kuang Y. Efficacy and safety of yttrium-aluminium garnet (YAG) laser vitreolysis for vitreous floaters. J Int Med Res. 2018;46(11):4465–4471. PMID: 30200800 PubMed  
  • Athena Adeli, legitimerad läkare, Karolinska Institutet