Zoster ophtalmicus

 • Definition:Reaktivering av varicella zoster-virus i trigeminusnervens första gren (n. ophtalmicus) på pannan, ögat och/eller näsryggen.
 • Förekomst:>90 % av den vuxna befolkningen har haft vatkoppor, och löper därmed risk att drabbas av herpes zoster. Män och kvinnor drabbas i samma omfattning. Prevalensen ökar kraftigt med stigande ålder på grund av minskat cellulärt immunförsvar. Livstidsprevalensen  anges till 10–20 %. Zoster ophtalmicus utgör 15 % av alla fall av herpes zoster.
 • Symtom:Initialt ofta lättare förkylningssymptom, trötthet och subfebrilitet.
  Därefter kommer själva infektionen, som oftast börjar med ensidig neuralgisk ansiktssmärta. Några dagar senare tillkommer rodnad, ödem och värmeökning i det aktuella dermatomet. Först därefter kommer papler och vesikler kring ögat, på näsryggen, i pannan och skalpen. Ofta ses en lätt konjunktival injektion i det drabbade ögat. Senare kan mer uttalad konjunktivit, keratit och i sällsynta fall iridocyklit, ögonmuskelpareser, optikusneurit eller andra ögonsymtom tillstöta.
 • Diagnostik:I första hand klinisk diagnos. Vid oklar diagnos, vilket inte är ovanligt vid nedsatt immunförsvar, PCR av blåsbottenskrap. Fluoresceinfärgning kan visa färgupptag på hornhinnan vid keratit.
 • Behandling:Peroral antiviral behandling så snabbt som möjligt.

Basfakta

Definition

 • Herpes zoster (bältros):1
  • Reaktivering av varicella zoster-virus med smärtor och vesikulärt utslag i ett avgränsat dermatom.
 • Zoster ophtalmicus – bältros i ögat:
  • Reaktivering av varicella zoster-virus i trigeminusnervens första gren (n. ophtalmicus) på pannan, öga och näsan
  • Uppträder oftast som periorbitalt vesikulärt utslag , men kan också manifestera sig som konjunktivit, keratit, uveit och förlamning av kranialnerven

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Uppföljning

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.