Gå direkt till huvudinnehållet

Zoster ophtalmicus

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Reaktivering av varicella zoster-virus i trigeminusnervens första gren (n. ophtalmicus) på pannan, ögat och/eller näsryggen.
Förekomst:
>90 % av den vuxna befolkningen har haft vattkoppor, och löper därmed risk att drabbas av herpes zoster. Män och kvinnor drabbas i samma omfattning. Prevalensen ökar kraftigt med stigande ålder på grund av minskat cellulärt immunförsvar. Livstidsprevalensen  anges till 10–20 %. Zoster ophtalmicus utgör 15 % av alla fall av herpes zoster.
Symtom:
Initialt ofta lättare förkylningssymptom, trötthet och subfebrilitet.
Därefter kommer själva infektionen, som oftast börjar med ensidig neuralgisk ansiktssmärta. Några dagar senare tillkommer rodnad, ödem och värmeökning i det aktuella dermatomet. Först därefter kommer papler och vesikler kring ögat, på näsryggen, i pannan och skalpen. Ofta ses en lätt konjunktival injektion i det drabbade ögat. Senare kan mer uttalad konjunktivit, keratit och i sällsynta fall iridocyklit, ögonmuskelpareser, optikusneurit eller andra ögonsymtom tillstöta.
Diagnostik:
I första hand klinisk diagnos. Vid oklar diagnos, vilket inte är ovanligt vid nedsatt immunförsvar, PCR av blåsbottenskrap. Fluoresceinfärgning kan visa färgupptag på hornhinnan vid keratit.
Behandling:
Peroral antiviral behandling så snabbt som möjligt. Lindriga fall utan ögonengagemang och där nästippen inte är involverad kan hanteras i primärvård. Övriga fall remitteras till ögonläkare snarast. Påbörja behandling med peroral antiviral behandling om transportvägen är lång.
 1. Saguil A, Kane S, Mercado M, Lauters R. Herpes Zoster and Postherpetic Neuralgia: Prevention and Management. Am Fam Physician. 2017;96(10):656-663. PMID: 29431387 PubMed  
 2. Vaccination mot bältros – vägledning för hälso och sjukvårdspersonal. Folkhälsomyndigheten. Hämtad 2017-08-28. www.folkhalsomyndigheten.se  
 3. Haanpaa M, Dastidar P, Weinberg A, Levin M, Miettinen A, Lapinlampi A, et al. CSF and MRI findings in patients with acute herpes zoster. Neurology 1998; 51: 1405-11. Neurology  
 4. Shaikh S, Ta CN. Evaluation and Management of Herpes Zoster Ophthalmicus. Am Fam Physician 2002; 66: 1723-30. pmid:12449270 PubMed  
 5. Opstelten W, Zaal MJW. Managing ophthalmic herpes zoster in primary care. BMJ 2005; 331: 147-51. PubMed  
 6. Zaal MJ, Volker-Dieben HJ, D'Amaro J. Prognostic value of Hutchinson's sign in acute herpes zoster ophthalmicus. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol 2003; 241: 187-91. PubMed  
 7. Vrcek I, Choudhury E, Durairaj V. Herpes Zoster Ophthalmicus: A Review for the Internist. Am J Med. 2017;130(1):21-26. PMID: 27644149 PubMed  
 8. McDonald EM, de Kock J, Ram FS. Antivirals for management of herpes zoster including ophthalmicus: a systematic review of high-quality randomized controlled trials. Antivir Ther 2011; : doi: 10.3851/IMP2011. DOI  
 9. Hope-Simpson RE, MRCS. The nature of herpes zoster: a long-term study and a new hypothesis. Proc R Soc Med 1965; 58: 9-20. PubMed  
 10. Zaal MJ, Volker-Dieben HJ, D'Amaro J. Visual prognosis in immunocompetent patients with herpes zoster ophthalmicus. Acta Ophthalmol Scand 2003; 81: 216-20. PubMed  
 11. Lin HC, Chien CW, Ho JD. Herpes zoster ophtalmicus and the risk of stroke: a population-based follow-up study. Neurology 2010; 74: 792-7. Neurology  
 12. Langan SM, Minassian C, Smeeth L, Thomas SL. Risk of stroke following herpes zoster: A self-controlled case-series study. www.ncbi.nlm.nih.gov  
 • Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet

Tidigare sakkunniga

 • Anders Behndig, professor och överläkare, Ögonkliniken, Norrlands universitetssjukhus, Umeå
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim