Torra ögon-syndrom, keratoconjunctivitis sicca

  • Definition:Multifaktoriell sjukdom som leder till nedsatt homeostas (kvalitet) av tårfilmen.
  • Förekomst:Ökande prevalens i högre ålder och hos kvinnor.
  • Symtom:Känsla av torra ögon, obehag från ögat, övergående nedsatt syn.
  • Kliniska fynd:Ibland röda ögon, skador på hornhinnan.
  • Diagnostik:Baseras på anamnes och kliniska fynd samt fynd av specifika test som tyder på nedsatt homeostas av tårfilmen. 
  • Behandling:Lätta till måttliga besvär behandlas med förebyggande åtgärder och tårsubstitut. Svårare besvär kan behöva annan lokalbehandling, kirurgi eller systemisk behandling. 

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.