Gå direkt till huvudinnehållet

Torra ögon-syndrom, keratoconjunctivitis sicca

Senast uppdaterad: Senast reviderad:


Definition:
Multifaktoriell sjukdom som leder till nedsatt homeostas (kvalitet) av tårfilmen.
Förekomst:
Ökande prevalens i högre ålder och hos kvinnor.
Symtom:
Känsla av torra ögon, obehag från ögat, övergående nedsatt syn.
Kliniska fynd:
Ibland röda ögon, skador på hornhinnan.
Diagnostik:
Baseras på anamnes och kliniska fynd samt fynd av specifika test som tyder på nedsatt homeostas av tårfilmen. 
Behandling:
Lätta till måttliga besvär behandlas med förebyggande åtgärder och tårsubstitut. Svårare besvär kan behöva annan lokalbehandling, kirurgi eller systemisk behandling. 
 1. Craig JP, Nichols KK, Akpek EK, et al. TFOS DEWS II Definition and Classification Report. Ocul Surf 2017; 15(3): 276-283. pmid:28736335 PubMed  
 2. Karolinska Institutet. Svensk MeSH. mesh.kib.ki.se  
 3. Stapleton F, Alves M, Bunya VY, et al. TFOS DEWS II Epidemiology Report. Ocul Surf 2017; 15(3): 334-365. pmid:28736337 PubMed  
 4. Bron AJ, de Paiva CS, Chauhan SK, et al. TFOS DEWS II pathophysiology report. Ocul Surf 2017; 15(3): 438-510. pmid:28736340 PubMed  
 5. Janusinfo (Region Stockholm). Riktlinjer för behandling av torra ögon. 2019-07-03 (Hämtad 2019-10-14). www.janusinfo.se  
 6. Craig JP, Nelson JD, Azar DT, et al. TFOS DEWS II Report Executive Summary. Ocul Surf 2017; 15(4): 802-12. pmid:28797892 PubMed  
 7. Wolffsohn JS, Arita R, Chalmers R, et al. TFOS DEWS II Diagnostic Methodology report. Ocul Surf 2017; 15(3): 539-574. pmid:28736342 PubMed  
 8. Pucker AD, Ng SM, Nichols JJ. Over the counter (OTC) artificial tear drops for dry eye syndrome. Cochrane Database Syst Rev. 2016 Feb 23;2:CD009729. PMID: 26905373 PubMed  
 9. Dry Eye Assessment and Management Study Research Group. n-3 Fatty Acid Supplementation for the Treatment of Dry Eye Disease. N Engl J Med 2018 Apr 13. doi:10.1056/NEJMoa1709691 DOI  
 10. Donnenfeld ED. Effect of oral re-esterified Omega-3 nutritional supplementation on dry eye disease: double-masked randomized placebo-controlled study. Paper presented at: ASCRS. April 17-21, 2015; San Diego. ascrs.confex.com  
 11. Pinto-Fraga J, López-Miguel A, González-García MJ, et al. Topical Fluorometholone Protects the Ocular Surface of Dry Eye Patients from Desiccating Stress: A Randomized Controlled Clinical Trial. Ophthalmology 2016; 123: 141. pmid:26520171 PubMed  
 12. IKERVIS (ciklosporin). Information från Läkemedelsverket 2016;27(1). lakemedelsverket.se  
 13. Sacchetti M, Mantelli F, Lambiase A, et al. Systematic review of randomised clinical trials on topical ciclosporin A for the treatment of dry eye disease. Br J Ophthalmol 2014; 98: 1016-22. pmid:24344232 PubMed  
 14. de Paiva CS, Pflugfelder SC, Ng SM, et al. Topical cyclosporine A therapy for dry eye syndrome. Cochrane Database Syst Rev. 2019 Sep 13;9:CD010051. doi: 10.1002/14651858.CD010051.pub2 DOI  
 15. Foster CS. Dry Eye Disease (Keratoconjunctivitis Sicca). Medscape, last updated Oct 09, 2017. emedicine.medscape.com  
 • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas

Tidigare sakkunniga

 • Anders Behndig, professor och överläkare, Ögonkliniken, Norrlands universitetssjukhus, Umeå
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim