Kornealerosion

  • Definition:En epitelavskrapning på hornhinnan, vanligen traumarelaterad.
  • Förekomst:Vanligt förekommande i primärvården.
  • Symtom:Vanliga symtom är smärta, ljuskänslighet, känsla av att ha skräp i ögat och tårflöde.
  • Kliniska fynd:Injicerat öga, oftast konjunktivalt, ibland blandat. Eventuellt främmande kropp. 
  • Diagnostik:Bedömning av epiteldefekter med fluoresceinfärgning, synundersökning. 
  • Behandling:Smärtstillande, lokala antibiotikapreparat. 

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.