Recidiverande kornealerosion

Basfakta

Definition

  • Vanligt tillstånd som beror på skada på basalmembranet under hornhinneepitelet.
  • Återkommande kornealerosioner uppstår veckor till år efter en tidigare skada på hornhinnan.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.