Gå direkt till huvudinnehållet

Kornealerosion

Senast uppdaterad: Senast reviderad:


Definition:
En epitelavskrapning på hornhinnan, vanligen traumarelaterad.
Förekomst:
Vanligt förekommande i primärvården.
Symtom:
Vanliga symtom är smärta, ljuskänslighet, känsla av att ha skräp i ögat och tårflöde.
Kliniska fynd:
Injicerat öga, oftast konjunktivalt, ibland blandat. Eventuellt främmande kropp. 
Diagnostik:
Bedömning av epiteldefekter med fluoresceinfärgning, synundersökning. 
Behandling:
Smärtstillande, lokala antibiotikapreparat. 
 1. Wipperman JL, Dorsch JN. Evaluation and management of corneal abrasions. Am Fam Physician. 2013;87(2):114-120. PMID:23317075. PubMed  
 2. Fraser S. Corneal abrasion. Clin Ophthalmol. 2010;4:387-390. PubMed  
 3. Ahmed F, House RJ, Feldman BH. Corneal Abrasions and Corneal Foreign Bodies. Prim Care. 2015;42(3):363-375. PMID:26319343. PubMed  
 4. Domingo E, Moshirfar M, Zabbo CP. Corneal Abrasion. In: StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2020. (Hämtad 2020-06-24). PMID:30422555. PubMed  
 5. Nationellt kliniskt kunskapsstöd. Ögonskador. Medicinskt godkänd: 2018-11-08. (Hämtad 2020-06-23). nationelltklinisktkunskapsstod.se  
 6. Fusco N, Stead TG, Lebowitz D, Ganti L. Traumatic Corneal Abrasion. Cureus. 2019;11(4):e4396. PMID:31223554. PubMed  
 7. Weaver CS, Terrell KM. Evidence-based emergency medicine. Update: do ophtalmic nonsteroidal anti-inflammatory drugs reduce the pain associated with simple corneal abrasion without delaying healing?. Ann Emerg Med 2003; 41: 134-40. PubMed  
 8. Calder LA, Balasubramanian S, Fergusson D. Topical nonsteroidal anti-inflammatory drugs for corneal abrasions: meta-analysis of randomized trials. Acad Emerg Med. 2005;12(5):467–473. PMID: 15860701. PubMed  
 9. Peate WF. Work-related eye injuries and illness. Am Fam Physician 2007; 75: 1017-22. American Family Physician  
 10. Carley F, Carley S. Towards evidence based emergency medicine: best BETs from the Manchester Royal Infirmary. Mydriatics in corneal abrasion. Emerg Med J 2001; 18: 273. PubMed  
 11. Algarni AM, Guyatt GH, Turner A, Alamri S. Antibiotic prophylaxis for corneal abrasion. Cochrane Database Syst Rev. 2022 May 27;5(5):CD014617. doi: https://doi.org/10.1002/14651858.CD014617.pub2 Cochrane (DOI)  
 12. FASS Vårdpersonal. (Hämtad 2020-06-24) www.fass.se  
 13. Sulewski M, Leslie L, Liu SH, Ifantides C, Cho K, Kuo IC. Topical ophthalmic anesthetics for corneal abrasions. Cochrane Database Syst Rev. 2023;8:CD015091. Published 2023 Aug 9. doi:10.1002/14651858.CD015091.pub2 DOI  
 14. Lim CH, Turner A, Lim BX. Patching for corneal abrasion. Cochrane Database Syst Rev. 2016;7(7):CD004764. DOI:10.1002/14651858.CD004764.pub3 DOI  
 • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas