Keratit, herpes simplex

Basfakta

Definition

  • Okulär herpes simplex.
  • Keratokonjunktivit orsakad av herpes simplex-virus (HSV-1), förekommer som neonatal, primär eller recidiverande sjukdom.
  • Ögonmanifestationerna av HSV är varierande och omfattar blefarit, kanalikulär obstruktion, konjunktivit, hornhinnekomplikationer, irit och retinit (nekros i näthinnan).
  • Ytlig form:
    • Vanligast – keratitis dendritica eller epitelial keratit
  • Djupare form:
    • I vissa fall sprider sig infektionen till djupare delar av hornhinnan – keratitis disciformis (stromal keratit)

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.