Keratit, herpes simplex

 • Definition:Keratokonjunktivit förorsakad av herpes simplex-virus. Viruset reaktiveras vanligen på grund av stress, ljus, nedsatt allmäntillstånd eller immunorespons.
 • Förekomst:Incidens cirka 12 av 100 000. Den vanligaste formen för keratit.
 • Symtom:Ensidiga ögonsmärtor, ljusskygghet,, tårflöde, blefarospasm och minskad syn när lesionen ligger centralt.
 • Kliniska fynd:Kan vara minskad korneasensibilitet och minskad visus.
 • Diagnostik:Fluoresceinfärgning ger färgupptag i kornea. Tonometri kommer kunna visa ökat tryck om iris är involverat.
 • Behandling:Antivirala läkemedel, eventuellt atropin och kloramfenikol. Korneatransplantation är aktuellt vid större ärrbildningar.

 

Basfakta

Definition

 • Okulär herpes simplex.
 • Keratokonjunktivit orsakad av herpes simplex-virus (HSV-1), förekommer som neonatal, primär eller recidiverande sjukdom.
 • Ögonmanifestationerna av HSV är varierande och omfattar blefarit, kanalikulär obstruktion, konjunktivit, hornhinnekomplikationer, irit och retinit (nekros i näthinnan).
 • Ytlig form:
  • Vanligast – keratitis dendritica eller epitelial keratit
 • Djupare form:
  • I vissa fall sprider sig infektionen till djupare delar av hornhinnan – keratitis disciformis (stromal keratit)

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.