Gå direkt till huvudinnehållet

Keratit, herpes simplex

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Keratokonjunktivit förorsakad av herpes simplex-virus. Viruset reaktiveras vanligen på grund av stress, ljus, nedsatt allmäntillstånd eller immunorespons.
Förekomst:
Incidens cirka 12 av 100 000. Den vanligaste formen för keratit.
Symtom:
Ensidiga ögonsmärtor, ljusskygghet,, tårflöde, blefarospasm och minskad syn när lesionen ligger centralt.
Kliniska fynd:
Kan vara minskad korneasensibilitet och minskad visus.
Diagnostik:
Fluoresceinfärgning ger färgupptag i kornea. Tonometri kommer kunna visa ökat tryck om iris är involverat.
Behandling:
Antivirala läkemedel, eventuellt atropin och kloramfenikol. Korneatransplantation är aktuellt vid större ärrbildningar.
  1. Farooq AV, Shukla D. Herpes simplex epithelial and stromal keratitis: an epidemiologic update. Surv Ophthalmol 2012; 57: 448-62. pmid:22542912 PubMed  
  2. Young RC, Hodge DO, Liesegang TJ, Baratz KH. Incidence, recurrence, and outcomes of herpes simplex virus eye disease in Olmsted County, Minnesota, 1976-2007: the effect of oral antiviral prophylaxis. Arch Ophthalmol 2010; 128: 1178. pmid:20837803 PubMed  
  3. Kaye S, Choudry A. Herpes simplex keratitis. Prog Retin Eye Res 2006; 25: 255-80. PubMed  
  4. Herpetic Eye Disease Study Group. Predictors of recurrent herpes simplex virus keratitis. Cornea 2001; 20: 123-8. PubMed  
  5. Harris KD. Herpes Simplex Virus Keratitis. Home Healthc Now. 2019 Sep/Oct;37(5):281-284. doi: 10.1097/NHH.0000000000000791. PMID: 31483360. PubMed  
  6. Wilhelmus KR. Antiviral treatment and other therapeutic interventions for herpes simplex virus epithelial keratitis. Cochrane Database Syst Rev 2015. doi:10.1002/14651858.CD002898.pub5 DOI  
  7. Maier AK, Ozlügedik S, Rottler J, Heussen FM, Klamann MK, Huber KK, Joussen AM, Winterhalter S. Efficacy of postoperative immunosuppression after keratoplasty in herpetic keratitis. Cornea. 2011 Dec;30(12):1398-405. doi: 10.1097/ICO.0b013e31821e65b3. PMID: 21996945. PubMed  
  • Athena Adeli, legitimerad läkare, Karolinska Institutet

Tidigare sakkunniga

  • Anders Behndig, professor och överläkare, Ögonkliniken, Norrlands universitetssjukhus, Umeå