Fotoelektrisk keratit

Basfakta

Definition

  • Skada på hornhinnan på grund av UV-strålning, åtföljd av svåra smärtor.
  • Kallas även snöblindhet eller svetsblänk.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Uppföljning

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.