Hyphema

Basfakta

Definition

  • Hyphema är ett tillstånd med blod i ögats främre kammare, i regel som ett resultat av ett externt trauma eller kirurgi.
  • Tillståndet kan också förekomma utan föregående trauma hos patienter med neovaskularisering av regnbågshinnan efter en centralvensocklusion eller relaterat till diabetes mellitus.
  • I sällsynta fall kan hyphema vara ett tecken på en tumör i regnbågshinnan.
  • Förekommer också spontant vid extrem intraokulär hypotoni. Blodflödet reverseras då från episklerala venerna och ut genom det trabekulära nätverket.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.