Glaukom, akut

  • Definition:Anfall med förhöjt intraokulärt tryck hos patienter med trång kammarvinkel.
  • Förekomst:Mycket sällsynt tillstånd, ålder vanligen >40–50 år.
  • Symtom:Snabbt uppkommen svår värk i och kring ena ögat. Synnedsättning och ofta upplevelse av halofenomen (ring) kring ljuskällor. Illamående och kräkning är vanligt.
  • Kliniska fynd:Hyperemisk konjunktiva, blandad injektion. Blåröda kärl i ögonvitan – "stasinjektion". Matt hornhinna. Semidilaterad, ljusstel pupill. Ögat känns stenhårt vid palpation jämfört med det andra ögat. Ofta påverkat allmäntillstånd.
  • Diagnostik:Utreds med mätning av ögontryck och undersökning i spaltlampa.
  • Behandling:Behandlingen är trycksänkning med karbanhydrashämmare, betablockerare och hyperosmotika. Kammarvinkeln öppnas med miotika.

Basfakta

Definition

  • Anfall med förhöjt intraokulärt tryck hos patienter med trång kammarvinkel.1
  • Blockerar utflödet av vätska i främre kammarvinkeln, ögontrycket stiger, vätska ansamlas i den bakre kammaren som trycker fram regnbågshinnan och förstärker blockeringen.
  • Om tillståndet inte behandlas genast kan det uppstå skada på synnerven och betydande och bestående synbortfall kan uppstå inom några timmar.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Källor


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.