Gå direkt till huvudinnehållet

Glaukom, akut

Senast reviderad:


Definition:
Anfall med förhöjt intraokulärt tryck hos patienter med trång kammarvinkel.
Förekomst:
Mycket sällsynt tillstånd, ålder vanligen >40–50 år.
Symtom:
Snabbt uppkommen svår värk i och kring ena ögat. Synnedsättning och ofta upplevelse av halofenomen (ring) kring ljuskällor. Illamående och kräkning är vanligt.
Kliniska fynd:
Hyperemisk konjunktiva, blandad injektion. Blåröda kärl i ögonvitan – "stasinjektion". Matt hornhinna. Semidilaterad, ljusstel pupill. Ögat känns stenhårt vid palpation jämfört med det andra ögat. Ofta påverkat allmäntillstånd.
Diagnostik:
Utreds med mätning av ögontryck och undersökning i spaltlampa.
Behandling:
Behandlingen är trycksänkning med karbanhydrashämmare, betablockerare och hyperosmotika. Kammarvinkeln öppnas med miotika.
  1. Freedman J. Acute angle-closure glaucoma. Medscape, last updated Oct 27, 2015. emedicine.medscape.com  
  2. Bengtsson B, Heijl A. Glaukom i dag – bättre kunskaper och behandling, men låg prioritet. Lakartidningen.se 2016-09-20 www.lakartidningen.se  
  3. Pokhrel PK, Loftus SA. Ocular emergencies. Am Fam Physician 2007; 76: 829-36. American Family Physician  
  4. Shields SR. Managing eye disease in primary care. Part 3. When to refer for ophthalmologic care. Postgrad Med 2000; 108: 99-106. PubMed  
  5. Khondrkaryan A, Francis BA. Acute glaucoma. BMJ Best Practice, last updated Dec 21, 2012.
  6. Linsextraktion vid primärt kroniskt trångvinkelglaukom. SBU 2021 www.sbu.se  
  7. Saw SM, Gazzard G, Friedman DS. Interventions for angle-closure glaucoma: an evidence-based update. Ophthalmology 2003; 110: 1869-78. PubMed  
  8. Liebmann JM, Ritch R. Laser surgery for angle closure glaucoma. Semin Ophthalmol 2002; 17: 84-91. PubMed  
  • Anders Behndig professor och överläkare, Ögonkliniken, Norrlands universitetssjukhus, Umeå
  • Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet