Glaucoma simplex

 • Definition:En progressiv optisk neuropati där skada på ganglionceller och retinala nervtrådar i nervus opticus ger skotom och synfältsbortfall.
 • Förekomst:Global prevalens för personer >40 år är 3,5 %.
 • Symtom:Tillståndet är asymtomatiskt länge, men efterhand uppstår tilltagande synfältsbortfall.
 • Kliniska fynd:Synfältsbortfall, exkaverad papill – överstiger 2/3 av papilldiametern, nasal förskjutning av retinala kärl och hos 75 % förhöjt ögontryck
 • Diagnostik:Utredning hos ögonläkare.
 • Behandling:Individualiserad behandling som består av läkemedel, laserbehandling och /eller kirurgi.

Basfakta

Definition

 • Öppenvinkelglaukom.
 • En progressiv optisk neuropati där skada på ganglionceller och retinala nervtrådar i nervus opticus ger skotom och synfältsbortfall.1
 • Synbortfallet är asymtomatiskt och irreversibelt.2
 • Tillståndet förekommer i regel på båda ögonen, men ofta asymmetriskt.
 • Högt ögontryck:
  • Är en riskfaktor för att utveckla glaukom
  • Ingen fast gräns för högt ögontryck finns – ju högre tryck desto högre risk för skada

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer

Dokumentation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.