Översynthet

Basfakta

Definition

 • Översynthet, hyperopi, hypermetropi:
  • Översynthet (ibland kallat "långsynthet", men det är en missvisande beteckning eftersom personer med detta tillstånd inte har bättre avståndsseende än de med normal syn)
 • Är ett tillstånd där det oackommoderade ögat fokuserar bilden bakom näthinnan. Om näthinnebilden ska bli skarp, måste brännpunkten aktivt flyttas fram till näthinnan:
  • Det kan normalt göras antingen genom att öka linsens brytande förmåga (ackommodation) eller genom att placera en lämplig pluslins (glasögon eller kontaktlins) framför ögat
  • Utan hjälp av linser måste en person med hypermetropi ackommodera både på avstånd och ändå mer på nära håll för att se skarpt
 • Latent hypermetropi:
  • Ackommodation, linsens förmåga att ändra form så att vi kan se skarpt på kort avstånd, kompenserar vid lättare grader av hypermetropi för brytningsfelen i unga år
 • Manifest hypermetropi:
  • Hypermetropin låter sig inte korrigeras med ackommodation, antingen på grund av för stor avvikelse eller för oelastisk lins
 • Hypermetropi predisponerar för skelning (esotropi, inåtskelning) och det finns risk för utveckling av amblyopi – bristande synutveckling hos barn i förskoleåldern.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.