Gå direkt till huvudinnehållet

Översynthet

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Tillstånd där ögat vid ackommodationsvila fokuserar bilden bakom näthinnan.
Förekomst:
Översynthet är vanligt.
Symtom:
Ofta inga eller obetydliga symtom i unga år på grund av möjlighet att kompensera med ackommodation. Med stigande ålder försämras närseendet tidigare än förväntat. Hos barn finns en ökad risk för inåtskelning och utveckling av amblyopi.
Kliniska fynd:
Tillståndet avslöjas genom synundersökning (refraktion) och korrektion med plusglas.
Diagnostik:
Diagnosen fastställs genom refraktion, oftast hos optiker.
Behandling:
Korrektion med glasögon, kontaktlinser eller kirurgi
  1. Coats DK, Paysse EA. Refractive errors in children. UpToDate, last updated Sep 13, 2018. UpToDate  
  2. Majumdar S, Tripathy K. Hyperopia. 2022 Feb 21. In: StatPearls Internet. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2022 Jan. PMID: 32809551 PubMed  
  3. Midelfart A, Kinge B, Midelfart S, Lydersen S. Prevalens av brytningsfeil i Norge Prevalence of refractive errors in Norway. Tidsskr Nor Laegeforen. 2004 Jan 8;124(1):46-8. Norwegian. PMID: 14716394 PubMed  
  • Anders Behndig, professor och överläkare, Ögonkliniken, Norrlands universitetssjukhus, Umeå
  • Anna Nager, docent och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet