Korrektion av refraktionsfel med laser

Basfakta

Bakgrund

  • De vanliga typerna av refraktionsfel kan, inom vissa gränser, korrigeras genom laserbehandling av hornhinnan.1
  • Det finns två standardmetoder för kirurgisk korrektion av måttlig till svår myopi:
    • LASIK (laser in situ keratomileusis) som innebär att det översta lagret på hornhinnan tas bort med laser)
    • Intraokulära linser (IOLs, phakic intraocular lenses), som innebär att ögats lins ersätts med en plastlins
    • Det finns stöd för att den senare metoden är att föredra2
  • Avsikten med ingreppet är att minska beroendet av glasögon och kontaktlinser.

Indikationer och kontraindikationer

Kontraindikationer

Förundersökning

Ingrepp

Förlopp

Komplikationer

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.