Brytningsfel

  • Definition:Ett öga där parallella strålar inte fokuseras på näthinnan när ögat är i ackommodationsvila.
  • Förekomst:Brytningsfel är mycket vanligt.
  • Symtom:Nedsatt syn på nära eller långt avstånd. Huvudvärk. Hos barn kan skelning förekomma.
  • Kliniska fynd:Nedsatt synskärpa som kan korrigeras. 
  • Diagnostik:Diagnos och behandling kräver noggrann visusundersökning.
  • Behandling:Behandling är korrektion av brytningsfelet med glasögon eller linser, eventuellt laserbehandling, eventuellt kirurgi.

Basfakta

Definition

  • Ett öga där parallella strålar inte fokuseras på näthinnan när ögat är i ackommodationsvila.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.