Gå direkt till huvudinnehållet

Skräp i ögat

När "skräp" fastnar i ögat känner man oftast starkt obehag eller smärta. Och även om man lyckas få bort det främmande föremålet kan man fortsatt ha irritation i ögat.

Faktagranskad av: Anna Nager, medicine doktor och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet

Senast reviderad:


Vad är skräp i ögat?

Skräp, eller främmande föremål i ögat (också kallat främmande kropp) definieras som ytliga, fastsittande eller genomborrande.

"Skräp" kan vara så mycket, och olika föremål ger olika skador. Sand, damm, träspån och insekter sitter oftast ytligt. Glödande partiklar, till exempel från svetsning, kan tränga djupare, men sitter som regel ändå utanpå ögat. Metallflisor i hög hastighet kan tränga djupt in i horn- eller bindhinnan. I värsta fall kan metallflisorna tränga genom dessa hinnor och in i ögat.

Symtom och tecken

Symtom och tecken är typiska, och uppträder i varierande grad:

  • Smärtor
  • Ljusskygghet
  • Känsla av att ha "något i ögat"
  • Tårflöde
  • Man vet oftast när symtomen började

När skräp fastnar i ögat känner man oftast starkt obehag eller smärta. I ett försök att spola bort skräpet ökar tårproduktionen från tårkörteln kraftigt, och tårarna rinner.

Diagnos

Patientens berättelse är oftast så typisk att varken patient eller läkare tvekar om vad som har hänt. Det är särskilt viktigt för läkaren att veta vilket material det främmande föremålet består av (metall, glas, trä och så vidare).

Ofta är det främmande föremålet lätt att se vid en undersökning. Ibland kan det dock vara svårt eller omöjligt att hitta föremålet ens med en grundlig undersökning. Själva skräpet kan ha sköljts eller blinkats bort. Orsaken till det fortsatta obehaget kan då vara att skräpet har lämnat ett sår på hornhinnan. För att undersöka om hornhinnan är skadad droppas droppar av ett färgämne på ögat. Eventuella sår färgas då och kan påvisas när ögonen undersöks.

Behandling

Tack vare blinkreflexen och den ökade tårproduktionen försvinner skräpet oftast utan behandling. Det är viktigt att försöka låta bli att gnugga för mycket i ögat om man fått skräp i det. Ögat kan eventuellt sköljas med rinnande vatten  från kranen.

Om skräpet inte försvinner av sig själv är det viktigt att låta ta bort det för att förhindra ärrbildning på hornhinnan samt inflammation i eventuella sår på hornhinnan. Läkaren försöker ofta få bort skräpet med en liten skrapa efter att ha bedövat ögat med bedövningsdroppar. För att förhindra inflammation i såret används ofta en ögonsalva med antibiotika de första ett till två dygnen efter behandlingen.

Om skräpet inte går att få bort eller läkaren misstänker att det kan ha trängt in i själva ögat, remitteras man till ögonläkare.

En viktig åtgärd är att förebygga sådana här skador genom att använda skyddsglasögon i utsatta situationer!

Prognos

Främmande föremål i ögat kan ge komplikationer:

Oftast går det dock bra att få bort skräpet i ögat utan efterföljande inflammation, ärrbildning eller påverkan på synen.

Vill du veta mer