Gå direkt till huvudinnehållet

Perforerande ögonskada

Perforerande ögonskador beror ofta på att en liten bit metall, sten eller glas har träffat ögat.

Faktagranskat av: Anders Behndig, professor och överläkare, Ögonkliniken, Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Senast reviderad:


Fakta om perforerande ögonskador

  • Perforerande ögonskador är skador som leder till att det blir hål i ögongloben.
  • Det är ofta ett främmande föremål, till exempel en bit metall, sten eller glas, i ögat vid en sådan skada. Det kan också bli hål i ögat till följd av slag så att ögats senhinna brister.
  • En person som har misstänkt perforererad ögonskada måste genast komma till sjukhus för bedömning och behandling.
  • På sjukhuset kan det bli aktuellt att operera ut det främmande föremålet, särskilt om det är av metall. Antibiotika ges för att förhindra allvarlig ögoninfektion.
  • Hur det går med synen på sikt beror på skadans svårighetsgrad, om den leder till näthinneavlossning och om det blir en infektion i ögat.

Vad är en perforerande ögonskada?

Perforerande ögonskador är skador som leder till att det blir hål i ögongloben. Omfattningen av skadan kan variera. Det är ofta ett främmande föremål, till exempel en bit metall, sten eller glas, i ögat vid en sådan skada. Det främmande föremålet kan vara ytterst litet, men det kan också röra sig om större föremål vid trafikolyckor, spräng- och skjutolyckor. Det kan också bli hål i ögat till följd av slag så att ögats senhinna brister.

Symtom

Vid perforerande ögonskada gör det ont i ögat, synskärpan är nedsatt och ögat är rött.

Diagnos

Misstanke om diagnosen väcks utifrån en beskrivning av vad som har skett, symtom och undersökning av ögat. En person som har misstänkt perforerande ögonskada måste genast komma till sjukhus. På sjukhus genomför man olika undersökningar för att lokalisera det främmande föremålet.

Behandling av perforerande ögonskador

Syftet med behandlingen är att begränsa skadan på ögat. På sjukhuset blir det som regel aktuellt att operera ut det främmande föremålet, särskilt om det är av metall, och reparera ögats skadade vägg. Man ger antibiotika för att förhindra en allvarlig ögoninfektion.

För att undvika ögonskador är det viktigt att man använder skyddsglasögon vid arbete som medför risk för att få ett främmande föremål i ögat.

Prognos

Hur det går med synen på sikt beror bland annat på skadans svårighetsgrad, om den leder till näthinneavlossning och om det blir en infektion i ögat. Komplikationer kan vara ärrbildning i hornhinnan, grå starr, allvarlig bakteriell ögoninfektion eller grön starr. Främmande föremål av metall som inte avlägsnas leder på sikt till skada på ögat och blindhet.

Vill du veta mer?