Gå direkt till huvudinnehållet

Ögonkontusion

För att bedöma skadan efter ett hårt slag mot ögat är det viktigt att beskriva graden av smärta, nedsatt syn eller dubbelseende.

Faktagranskad av: Anders Behndig, professor och överläkare, Ögonkliniken, Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Senast reviderad:


Fakta om ögonkontusion

  • Ögonkontusion är ett slag eller stöt mot ögat. Det kan leda till många olika sorters skador i ögat.
  • För att bedöma skadan är det viktigt att beskriva hur ont man har, samt om man har nedsatt syn eller dubbelseende.
  • Om det finns misstanke om allvarligare skada i ögat blir man snabbt remitterad till ögonläkare eller ögonmottagning. Ibland görs ultraljuds-, datortomografi- eller magnetkameraundersökning av ögat och ögonhålan.
  • Behandlingen varierar beroende på vilken del av ögat som är skadad. Vid allvarlig skada kan kirurgi behövas, ibland akut.
  • Prognosen är i de flesta fall god, men komplikationer kan uppstå och i sällsynta fall kan man vid svår skada förlora synen på ögat.

Vad är ögonkontusion?

Ögonkontusion är ett slag eller stöt mot ögat. Vanligt är att ögat har träffats av en hård boll eller liknande (exempelvis vid squash, padel eller ishockey). Det gör ont och synen kan bli grumlig direkt, till exempel på grund av en blödning inne i ögat. Sådana skador är relativt vanliga. Det är dock ovanligt att skadan hotar synen på ögat.

Symtom

Skador som kan uppstå är exempelvis blödning i ögats främre kammare, skador på regnbågshinnan, skador på ögats lins, blödning i ögats glaskropp, blödning i näthinnan, näthinneavlossning, eller i extrema fall att ögongloben spricker. Dubbelseende, speciellt om man tittar uppåt, gör att fraktur i ögonhålan ska misstänkas.

Diagnos

Diagnosen baseras på sjukdomshistorien. För att bedöma skadan är det viktigt att beskriva graden av smärta, nedsatt syn eller dubbelseende. Genom att se in i ögat med ett instrument (oftalmoskop) kan läkaren ibland se tecken på ögonskada. Om det finns misstanke om allvarligare skada i ögat blir man snabbt remitterad till ögonläkare eller ögonmottagning. Ibland görs ultraljuds-, datortomografi- eller magnetkameraundersökning av ögat och ögonhålan.

Behandling

Behandlingen varierar beroende på vilken del av ögat är skadat. I vissa fall är det bråttom att påbörja behandling för att rädda synen. Vid allvarlig skada kan kirurgi behövas, ibland akut.

Prognos

Prognosen är i de flesta fall god, men komplikationer kan uppstå och i sällsynta fall vid allvarlig skada fall kan synen gå förlorad på ögat. Vid näthinneavlossning är det viktigt med tidig operation, som oftast kan rädda synen på ögat.

Vill du veta mer?