Gå direkt till huvudinnehållet

Allergisk konjunktivit (ögoninflammation i bindhinnan)

Olika faktorer kan utlösa allergisk konjunktivit. Det man är allergisk mot ska man försöka undvika. Läkemedelsbehandling är antihistamintabletter och ögondroppar mot allergi.

Faktagranskad av: Anders Behndig, professor och överläkare, Ögonkliniken, Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Senast reviderad:


Fakta om allergisk konjunktivit

  • Allergisk konjunktivit är en inflammation i ögats yttersta hinna, bindhinnan.
  • Symtomen är röda och rinnande ögon med besvärande klåda.
  • De vanligaste utlösande faktorerna är pollen, pälsdjur, smink och konserveringsmedel i vissa ögondroppar, men ofta hittar man inte någon tydlig orsak till inflammationen.
  • Diagnosen är ofta lätt att ställa om besvären kommer i pollensäsonger eller om det är tydligt att de utlöses i kontakt med vissa djur, som katt eller hund. I de flesta fall behövs inget allergitest eller annan utredning.
  • Det är viktigt att försöka undvika det som utlöser besvären. Grunden i behandlingen är antihistamintabletter, speciellt om man samtidigt har andra allergiska besvär, till exempel från näsan. Ögondroppar ges som komplement eller om besvären bara kommer från ögonen.
  • Besvären avtar i regel med åldern, och många blir av med dem helt i vuxen ålder.

Vad är allergisk konjunktivit?

Allergisk konjunktivit eller allergisk bindhinneinflammation, är en inflammation i ögats yttersta hinna, bindhinnan, som beror på en allergisk reaktion. På fackspråk heter denna slemhinna konjunktiva, och den klär insidan av ögonlocken och ögats utsida fram till hornhinnan. Bindhinnan täcker således den vita delen av ögat. Allergisk konjunktivit är ett mycket vanligt tillstånd. Tillståndet kan uppstå som akuta anfall eller periodvis med ihållande besvär under några dagar och ibland veckor. Besvären är ofta säsongsberoende.

Symtom

Typiska symtom är röda och rinnande ögon med besvärande klåda. Tårvätskan är ofta tjockare än vanligt, men inte varig. Båda ögonen drabbas vid en allergisk konjunktivit. Många patienter med allergisk konjunktivit har även andra allergiska besvär, som nästäppa (hösnuva), eksem och astma.

Orsak

De vanligaste utlösande faktorerna är pollen, pälsdjur, smink och konserveringsmedel i vissa ögondroppar, men ofta hittas inte någon tydlig orsak till inflammationen.

Det skiljs mellan akut och kronisk allergisk konjunktivit. Akut konjunktivit är oftast säsongsbunden (pollen), men den kan även förekomma året runt om man reagerar på till exempel husdamm eller djurepitel/hår. Kronisk allergisk konjunktivit är inte lika vanlig, men ofta mycket besvärande. Det finns en överrepresentation av kronisk allergisk konjunktivit hos personer med eksem.

Allergisk konjunktivit smittar inte men det är vanligt att flera personer i en familj besväras av tillståndet eftersom allergiska reaktioner är ärftliga.

Diagnos

Ofta finns en typisk sjukdomshistoria där besvären utlöses i vissa situationer eller vid vissa tidpunkter på året. Det är särskilt viktigt att läkaren informeras om reaktioner på husdjur, säsongsvariationer och allergi i familjen.

I vissa fall kan det vara aktuellt att göra ett allergitest, men detta är oftast inte nödvändigt. I många fall är det flera olika allergiframkallande faktorer som är inblandade, och det behövs inte utredas exakt vad man reagerar på. Egna erfarenheter och upplysningar kan väga lika tungt som ett allergitest.

Behandling

Det är viktigt att försöka undvika det som utlöser besvären.

Allergitabletter med antihistamin är grunden i behandlingen av allergisk konjunktivit, särskilt om man också har andra allergiska besvär från näsa, lungor eller hud.

Allergihämmande ögondroppar ges ofta som tillägg. Det är inte ovanligt att man måste kombinera olika typer av ögondroppar för att få full effekt

Prognos

Allergisk konjunktivit är ofarligt, men kan vara besvärande. Besvären avtar i regel med åldern, och många blir av med dem helt i vuxen ålder.

Patientförening

Vill du veta mer?