Gå direkt till huvudinnehållet

Allergisk konjunktivit (ögoninflammation i bindhinnan)

Faktagranskad av: Anna Nager, medicine doktor och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet

Senast reviderad:


Fakta om allergisk konjunktivit

  • Allergisk konjunktivit är en inflammation i ögats yttersta hinna, bindhinnan, som beror på en allergisk reaktion.
  • Symtomen är i regel röda och rinnande ögon med besvärande klåda och tårvätskan är ofta tjockare än vanligt.
  • De vanligaste utlösande faktorerna är pollen, djurhår, smink och ögondroppar, men ofta hittar man inte någon tydlig orsak till inflammationen.
  • Oftast finns en typisk sjukdomshistoria: besvären utlöses i vissa situationer eller vid vissa tidpunkter på året. I vissa fall kan det vara aktuellt att göra ett allergitest, men detta är oftast inte nödvändigt.
  • Det är viktigt att om möjligt undvika det som utlöser besvären. Läkemedelsbehandling i form av ögondroppar kan användas som akutbehandling och/eller förebyggande behandling.
  • Besvären avtar i regel med åldern, och många blir av med dem helt i vuxen ålder.

Vad är allergisk konjunktivit?

Allergisk konjunktivit är ett mycket vanligt tillstånd. Tillståndet kan uppstå som akuta anfall eller periodvis med ihållande besvär under några dagar och ibland veckor. Besvären är i regel säsongsberoende.

Symtom

Typiska symtom är röda och rinnande ögon med besvärande klåda. Tårvätskan är ofta tjockare än vanligt. Ofta reagerar man med obehag på starkt solljus eller annan kraftig belysning. Båda ögonen drabbas vid en allergisk konjunktivit. Många patienter med allergisk konjunktivit har även andra allergiska besvär, som nästäppa (hösnuva), eksem och astma.

Orsak

De vanligaste utlösande faktorerna är pollen, djurhår, smink och ögondroppar, men ofta hittar man inte någon tydlig orsak till inflammationen.

Det är vanligt att man skiljer mellan akut och kronisk allergisk konjunktivit. Akut konjunktivit är oftast säsongsbunden (pollen), men den kan även förekomma året runt om man reagerar på till exempel husdamm eller djurhår. Kronisk allergisk konjunktivit är inte lika vanlig, men ofta mycket besvärande. Det finns en överrepresentation av kronisk allergisk konjunktivit hos personer med eksem.

Allergisk konjunktivit smittar inte. Men det är vanligt att flera personer i en familj besväras av tillståndet, eftersom allergiska reaktioner är ärftliga.

Diagnos

Oftast finns en typisk sjukdomshistoria: besvären utlöses i vissa situationer eller vid vissa tidpunkter på året. Det är särskilt viktigt att läkaren informeras om reaktioner på husdjur, säsongsvariationer och allergi i familjen.

I vissa fall kan det vara aktuellt att göra ett allergitest, men detta är oftast inte nödvändigt. I många fall är det flera olika allergiframkallande faktorer som är inblandade, och man behöver inte reda ut exakt vad man reagerar på. Egna erfarenheter och upplysningar kan väga lika tungt som ett allergitest.

Behandling

Det är viktigt att man själv försöker komma på vad som framkallar den allergiska reaktionen, och att man om möjligt undviker det som utlöser besvären.

Läkemedelsbehandling kan användas som akutbehandling och/eller förebyggande behandling. Akutbehandlingen används när man får anfall. Den består av ögondroppar som innehåller ämnen som dämpar den allergiska reaktionen. Det finns flera olika alternativ som kan användas.

Förebyggande behandling används för att förhindra anfall under perioder då man ofta lätt får besvär, till exempel under pollensäsongen. Det finns flera olika slags allergihämmande ögondroppar, och det är inte ovanligt att man måste kombinera olika typer av läkemedel för att få full effekt. Ofta kan det också vara aktuellt att ta allergitabletter, särskilt om man har allergiska besvär även i andra delar (näsa, lungor, hud).

Prognos

Allergisk konjunktivit är en ofarlig, men besvärande sjukdom. Besvären avtar i regel med åldern, och många blir av med dem helt i vuxen ålder.

Patientförening

Vill du veta mer?