Gå direkt till huvudinnehållet

Episklerit

Episklerit är inflammation i episklera, en hinna som ligger mellan ögonvitan och dess tunna slemhinneskikt. Bortsett från rött öga ger tillståndet få besvär, och går i de flesta fall över av sig själv inom 2 dagar till 3 veckor.

Faktagranskad av: Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet

Senast reviderad:


Fakta om episklerit

  • Episklerit är inflammation i episklera, en hinna som ligger mellan ögonvitan och dess tunna slemhinneskikt.
  • Tillståndet drabbar främst yngre och medelålders personer, och oftare kvinnor.
  • Episklerit förekommer ibland samtidig som vissa systemiska sjukdomar eller infektioner, bland annat reumatoid artrit, ulcerös kolit, Crohns sjukdom, psoriasisartrit, borrelios och tuberkulos.
  • Symtom är rött området på ögat, utan föregående skada utan synpåverkan. Tillståndet är sällan särskilt smärtsamt, men det kan kännas obehagligt, särskilt när man flyttar blicken. 
  • I milda fall behövs ingen behandling eftersom sjukdomen oftast går tillbaka av sig själv inom 2 dagar till 3 veckor. Tårsubstitut kan lindra obehaget. I vissa fall ges ögondroppar med kortikosteroider eller inflammationsdämpande tabletter (NSAID).

Vad är episklerit?

Episklerit är inflammation i episklera, en hinna som ligger mellan ögonvitan och dess tunna slemhinneskikt. Plötsligt uppstår ett rött området på ögat, utan föregående skada. Synen påverkas inte vid episklerit. Tillståndet är sällan särskilt smärtsamt, men det kan kännas obehagligt, särskilt när man flyttar blicken. Det rinner tårar från ögat. 

Episklerit är ett ganska vanligt tillstånd som oftast uppstår i ett öga, mer sällan i bägge ögon. En del har återkommande besvär med episklerit. Tillståndet är vanligare hos kvinnor än hos män.

Orsak

Vid episklerit angriper kroppens egna försvarsceller episklera så att det uppstår en inflammation i den.

Andra sjukdomar ökar risken för att episklerit uppstår. Men de allra flesta som får episklerit har inga kända riskfaktorer. Följande sjukdomar associeras med tillståndet: reumatoid artrit, ulcerös kolit, Crohns sjukdom, psoriasisartrit, SLE, polyarteritis nodosa, ankyloserande spondylit, granulomatös polyangit, Cogans syndrom, bältros i ögat, borrelios, kattklössjukan, syfilis och tuberkulos.

Hur diagnostiseras episklerit?

Diagnosen ställs utifrån din sjukdomshistoria och de fynd läkaren gör vid undersökningen. Blodprov har i regel liten betydelse för att ställa diagnosen.

Behandling

Syftet med behandlingen är att hämma inflammationen och lindra symtomen. I milda fall behövs ingen behandling eftersom sjukdomen går tillbaka av sig själv. Tårsubstitut som finns receptfritt på apoteket kan tas fyra gånger dagligen för att lindra obehaget.

Ibland väljer man att behandla episklerit för att inflammationen ska gå tillbaka snabbare. Då ges ofta ögondroppar med kortikosteroider. Man kan också ge tabletter som dämpar inflammationen, så kallade NSAID, exempelvis ibuprofen  eller naproxen .

Prognos

Tillståndet är ofarligt och går i regel tillbaka av sig själv på mellan två dagar och tre veckor. Episklerit kan ha en tendens till att komma tillbaka efter flera månader eller år. Samma behandling kan då användas med lika gott resultat.

Vill du veta mer?

Illustrationer