Gå direkt till huvudinnehållet

Nedsatt syn och blindhet

Synskärpan undersöks genom att patienten får läsa en syntavla, och synskärpan är normal om den mäts till 1,0.

Senast uppdaterad: Publicerad:


Vad är nedsatt syn och blindhet?

Vid en synskärpa på under 0,3 blir det svårt att läsa och utföra finare arbeten utan särskilda hjälpmedel, utöver vanliga glasögon. Det kan finnas olika orsaker till nedsatt syn och blindhet. Tillståndet kan vara medfött eller uppstå vid olika tidpunkter i livet.

I de nordiska länderna beräknas cirka 0,4 % av befolkningen ha nedsatt syn, eller vara blind, det vill säga 4 000 per miljon invånare. Av dessa har cirka en tredjedel nedsatt syn, en tredjedel kraftigt nedsatt syn och en tredjedel är blinda. I ett svenskt perspektiv varierar siffrorna en aning beroende på hur man definierar synnedsättning. Hjälpmedelsinstitutet, som bland annat ger stöd till personer med synnedsättning, anger i en rapport att 21 000 personer i Sverige mellan 2 och 84 år har nedsatt arbetsförmåga eller svårigheter att sköta sina dagliga sysslor på grund av problem med synen. I Folkhälsoinstitutets Folkhälsorapport 2011 ställdes frågan: Kan du utan svårighet urskilja eller läsa text i en vanlig dagstidning (användning av glasögon räknas in). Av personerna mellan 16 och 84 år svarade 4 % nej på frågan.

Orsak

Sjukdomar i näthinnan eller centrala synbanor i hjärnan är orsaken hos cirka 60 %. Över hälften av dessa har synnedsättning (makuladegeneration), och nästan alla med den här diagnosen är över 60 år. Makuladegeneration är förlust av synceller i gula fläcken på näthinnan, det område på näthinnan där synskärpan är som störst.

Cirka 6 % beror på en inflammation i synnervenoch ungefär 6 % beror på en inflammation i näthinnan. Också cirka 6 % av fallen beror på andra näthinnesjukdomar medan ungefär 8 % beror på grön starr. Grå starr var tidigare en vanlig orsak till blindhet, men är det inte längre bortsett från att 4 % av de blinda har medfödd grå starr.

Personer med diabetes utgör cirka 5 % av de blinda. Allvarliga sjukdomar utgör knappt 20 %. Knappt 5 % av de blinda har psykisk utvecklingsstörning och ungefär lika många har hörselnedsättning.

Socialmedicinsk hjälp

Personer med nedsatt syn och blinda i Sverige har enligt lag rätt till utbildning. De som inte kan klara sig i vanliga skolor kan ansöka om stöd eller plats på statliga kompetenscenter. För många med synnedsättning fungerar det bra att delta i det vanliga arbetslivet.

Vad erbjuder socialförsäkringen?

Man kan via syncentralen/synrehabiliteringen få stöd i form av tekniska hjälpmedel som optiska hjälpmedel, som förstorande glasögon, kikarglasögon, förstorande tv-system och så vidare.Det finns även apparatur för att kunna spela upp ljudböcker och kommunicera med andra synskadade, och även datorer och dataprogram för att till exempel förstora skrift eller att använda som läsmaskin. Man kan också få hjälp att läsa och skriva om det behövs i en utbildnings- eller arbetssituation. En person som är blind eller saknar ledsyn har rätt till handikappersättning. Synskadade som vill ha en ledarhund, lämnar in en ansökan till sin syncentral som i sin tur kontaktar Synskadades Riksförbund, som äger ledarhundar. De gör i sin tur en bedömning av behovet. Den som erbjuds ledarhund får genomgå en kurs. Att få tillgång till en ledarhund kostar ingenting för den synskadade.

 

Patientorganisation

Vill du veta mer?