Gå direkt till huvudinnehållet

Horners syndrom

Horners syndrom är ett sällsynt tillstånd som består av tre typiska tecken: sammandragen pupill (mios) på ena ögat, nedsjunket övre ögonlock (ptos) på samma öga och nedsatt svettning på samma sida av huvudet.

Faktagranskad av: Anna Nager, docent och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet

Senast reviderad:


Fakta om Horners syndrom

  • Vid Horners syndrom finns tre symtom på ena ansiktshalvan – mios, ptos och nedsatt svettning. Mios betyder att pupillen är liten och ptos betyder att ögonlocket hänger. Orsaken är skada på sympatiska nerver.
  • Tillståndet är sällsynt.
  • Olika tillstånd som stör eller trycker på sympatiska nervbanor antingen i eller utanför hjärnan kan orsaka Horners syndrom.
  • Diagnosen ställs på det typiska utseendet. Ibland testas pupillreaktionen efter behandling med ögondroppar för att bekräfta diagnosen. Ofta görs bilddiagnostiska undersökningar för att ta reda på den bakomliggande orsaken.
  • Behandling och prognos beror på den bakomliggande orsaken.

Vad är Horners syndrom?

Vid Horners syndrom finns specifika symtom i ögat och ansiktet som har uppkommit till följd av skada på sympatiska nervbanor. Tillståndet är sällsynt och skadan kan bero på olika saker.  

Symtom

Vid Horners syndrom finns tre symtom på ena ansiktshalvan – mios, ptos och nedsatt svettning. Mios betyder att pupillen är liten och ptos betyder att ögonlocket hänger. 

Orsak

Nervsystemet kan grovt delas in i en viljestyrd del och en del som inte påverkas av viljan (autonoma nervsystemet). En del av det autonoma nervsystemet kallas det sympatiska systemet. Dessa nerver styr till exempel svettproduktion, utvidgning och sammandragning av blodkärl, blodtryck och liknande. Horners syndrom beror på skada på sympatiska nerver.

Många olika sjukdomar eller tillstånd kan skada de sympatiska nerverna och leda till Horners syndrom. Det kan vara sjukdomar inne i hjärnan, eller sjukdomar som stör eller trycker på nervbanorna utanför hjärnan. En möjlig orsak till Horners syndrom är exempelvis lungcancer som ligger i den övre delen av lungan.

Förlossningsskador kan leda till Horners syndrom. Skador på halskotorna, tumörer på nacken eller extra revben på halsen kan klämma nerver och leda till syndromet. Försämrad cirkulation i en halspulsådern är en annan känd orsak. En speciell form av huvudvärk som kallas klusterhuvudvärk kan också ge Horners syndrom.

Diagnos

Diagnosen ställs på det typiska utseendet med en liten pupill som expanderar långsammare än på det andra ögat, samt ett hängande ögonlock. Nedsatt svettning är inte alltid lätt att upptäcka, och detta tecken kan också saknas hos vissa patienter. I osäkra fall kan diagnosen bekräftas genom test av pupillreaktionen efter att ögondroppar getts.

Om symtomen är nytillkomna görs ofta bilddiagnostiska undersökningar för att ta reda på den bakomliggande orsaken till skada på sympatiska nerver, exempelvis röntgen av lungorna, datortomografi av hjärnan eller magnetkameraundersökning av hjärna och hals.

Behandling av Horners syndrom

Behandlingen består i att ta bort den bakomliggande orsaken.

Prognos

Prognosen beror på vilken den bakomliggande orsaken är.

Vill du veta mer?