Gå direkt till huvudinnehållet

Blodansamling i ögat

Senast uppdaterad: Publicerad:


Vad är blodansamling i ögat?

Främre delen av ögat består av hornhinnan, innanför finns ett vätskefyllt hålrum (främre kammaren) och bakom den finns regnbågshinnan (iris) och linsen i ögat. Hyphema är ett tillstånd med blodansamling i ögats främre kammare, vanligen som resultat av en yttre skada, till exempel ett slag, eller kirurgi.

Det är ingen ovanlig skada.

Vad sker när det blöder i ögat?

Den vanliga orsaken är att ett litet blodkärl i iris spricker så att en mindre blodmängd läcker ut i främre kammaren. Till att börja med blandar sig blodet med den vattenliknande vätskan i den främre delen av ögat, men under den närmaste timmen skiljs blodet ut och blir liggande som ett eget lager i nedre delen av den främre kammaren. Det är typiskt att när patienten ligger (eventuellt sover), blandar sig blod i främre kammaren åter med den vattenliknande ögonvätskan och leder till tillfälligt nedsatt syn när patienten vaknar.

Diagnos

I regel föreligger en typisk anamnes, och det är lätt att påvisa blodansamlingen (se bild). Det är i regel bra att låta undersöka ögat hos en ögonläkare.

Behandling

Vanligen går tillståndet tillbaka av sig självt, och aktiv behandling behövs inte. Det är viktigt att undvika fysisk aktivitet de första dagarna eftersom det kan leda till en ny och allvarligare (större) blödning i ögat. I sällsynta fall är det nödvändigt att ligga till sängs, men i allvarliga fall rekommenderar läkaren sängläge några dagar.

Ofta ger läkaren behandling med lokala ögondroppar. En typ används till att utvidga pupillen, samt hindra att regnbågshinnan fastnar vid linsen. Några dagars behandling räcker oftast.

I undantagsfall kan man göra ett mindre kirurgiskt ingrepp för att tömma ut blod.

Uppföljning

En blödning i den främre delen av ögat kan i vissa fall medföra högt tryck i ögat – antingen akut eller på lång sikt. Detta beror på att ögonvätskan cirkulerar. Det bildas hela tiden ny ögonvätska, som strömmar ut och återgår till blodbanan i övergångszonen mellan hornhinnan och regnbågshinnan. Blodet kan hindra avflödet av vätska. Då stiger trycket i ögat och det utvecklas glaukom, grön starr.

Det är viktigt att du genomgår en grundlig ögonundersökning när blödningen har försvunnit. Syftet är att utesluta andra skador och utreda eventuell risk för utveckling av grön starr.

Vill du veta mer?

Illustrationer