Gå direkt till huvudinnehållet

Ögonförändringar vid hypertyreos

Senast reviderad:


Orsak

Ögonförändringar vid hög ämnesomsättning, hypertyreos, beror på att kroppens eget immunförsvar går till angrepp mot vävnaden bakom ögat – en autoimmun reaktion. Förändringarna är i första hand sammankopplade med förhöjd ämnesomsättning vid Graves sjukdom (morbus Basedow), och upp till 50 % av dessa patienter har ögonförändringar när de tar kontakt med läkaren. 3–5 % av alla som har Graves sjukdom utvecklar allvarlig ögonsjukdom.

Vilka ögonförändringar kan man få vid hypertyreos?

De typiska förändringarna består i att ögonen blir mer utstående (exoftalmus), ofta i olika grad på de båda ögonen. Ögonlocken dras bakåt, vilket ger intryck av en "stirrande" blick (jämför bilden). Om musklerna som styr ögonens rörelser är påverkade blir det svårare för kroppen att koordinera de båda ögonens rörelser, vilket kan göra att man ser dubbelt.

Kombinationen av mer utstående ögon och ögonlockens tillbakadragna läge bidrar till att ögat inte blir tillräckligt fuktat. Detta kan leda till att ögonen blir torra och irriterade. Om tillståndet får utvecklas utan behandling kan det i sällsynta fall uppstå skada på synnerven och man kan även få grön starr (ökat tryck i ögat).

Vilka symtom kan ögonförändringarna ge?

Förändringarna kan bidra till att utseendet förändras och för vissa kan detta bli kosmetiskt besvärande. Andra vanligt förekommande symtom är smärta, tryckkänsla bakom ögonen, känsla av skräp i ögonen, sveda och stelhetskänsla i ögonen, tårflöde, dubbelseende och ljuskänslighet. Vid hornhinneskador, synnervsskador eller grön starr kan synen försämras.

I vissa fall uppträder ögonsymtomen redan innan ämnesomsättningen är förhöjd.

Behandling

De flesta patienter upplever mild sjukdom som endast kräver lindrande behandling i form av glasögon, konstgjorda tårar, undvika damm samt eventuellt att täcka ögonen under sömn (om ögonlocken inte täcker ögat helt). 10–35 % av patienterna med ögonbesvär behöver medicinsk behandling. Behandlingen består av höga doser kortison och ibland även kirurgisk behandling om trycket i ögonhålan blir för stort. Dessutom behandlas ämnesomsättningssjukdomen i sig.

Rökning har visat sig vara av stor betydelse för utveckling av dessa ögonbesvär vid hög ämnesomsättning. Man har funnit att rökare med hög ämnesomsättning har sju till åtta gånger högre risk för ögonskador jämfört med icke-rökare. Omedelbart rökstopp är därför mycket viktigt vid detta tillstånd för att bromsa sjukdomsutvecklingen.

Operation är aktuellt i den akuta fasen om läkemedlen inte verkar som förväntat och det utvecklas tecken på skador på synnerven. Det är också aktuellt med operation när den akuta fasen är över för att korrigera ögonlock eller ögonmuskler som blivit skadade. Med kirurgi eller prismaglasögon kan skelning, som uppstått på grund av ögonförändringarna, korrigeras. Detta åtgärdar oftast dubbelseendet.

Hur utvecklas ögonförändringarna sedan?

Förändringarna upphör vanligtvis inom ett till tre år. Bland de som får medicinsk behandling har fler än hälften av patienterna dubbelseende, mer än en tredjedel är missnöjda med ögonens utseende och över en fjärdedel har nedsatt syn när behandlingen avslutas. Om tillståndet inte behandlas är risken för ögonskador dock betydligt större. Man kan få skador på hornhinnan, synnerven och grön starr. Sådana förändringar kan medföra nedsatt syn.

Vill du veta mer?