Gå direkt till huvudinnehållet

Ögonförändringar vid hypertyreos, endokrin oftalmopati

Ögonförändringar kan utvecklas vid hypertyreos. Det kallas på fackspråk för endokrin oftalmopati.

Faktagranskad av: Anders Behndig, professor och överläkare, Ögonkliniken, Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Senast reviderad:


Fakta om ögonförändringar vid hypertyreos, endokrin oftalmopati

 • Ögonförändringar kan utvecklas vid hypertyreos . Det kallas på fackspråk för endokrin oftalmopati.
 • Vanliga symtom är grus-, skavkänsla och känsla av torra ögon, svullnad runt ögonen, ljuskänslighet, och ökat tårflöde.
 • Ögonsymtomen beror på att kroppens eget immunförsvar angriper vävnaden bakom ögat. Ögonmusklerna i ögonhålan svullnar, ögonen blir mer utstående, ögonlocken dras bakåt och ögonsprigorna vidgas.
 • Diagnosen ställs vid typiska symtom och oftast samtidig hypertyreos.
 • Vid lindriga besvär räcker oftast behandling som lindrar symtomen, exempelvis tårsubstitut. Rökstopp är viktigt. Vid svåra besvär ges kortisoninjektioner, immunhämmande läkemedel, strålning och/eller kirurgi.
 • Ögonbesvären är oftast övergående och minskar när hypertyreosen behandlas.

Vad är ögonförändringar vid hypertyreos?

Hypertyreos är en sjukdom som beror på ökad produktion av hormonerna tyroxin (T4) och trijodtyronin (T3), som bildas i sköldkörteln. 

En halv till knappt en procent har hypertyreos. Sjukdomen börjar oftast vid 20–40 års ålder. Den vanligaste typen av hypertyreos kallas Graves sjukdom. Ögonsymtom utvecklas hos 20–50 procent av personer med Graves sjukdom.

Ögonförändringar vid hypertyreos kallas på fackspråk för endokrin oftalmopati.

Symtom

Vanliga symtom vid endokrin oftalmopati är:

 • Grus-, skavkänsla och känsla av torra ögon.
 • Svullnad runt ögonen.
 • Ljuskänslighet.
 • Ökat tårflöde.

Vid mer allvarlig endokrin oftalmopati kan följande symtom dessutom finnas:

 • Dubbelseende.
 • Smärta och tryckkänsla bakom ögonen.
 • Nedsatt synskärpa.

Ibland börjar ögonsymtomen innan man känner av symtom från hypertyreos. Typiska symtom vid hypertyreos är:

 • Hjärtklappning och rastlöshet.
 • Trötthet och svaghet.
 • Ångest och irritabilitet.
 • Viktminskning trots god aptit.
 • Svettning och svårt att stå ut med värme.
 • Varm och fuktig hud.
 • Lös avföring.
 • Menstruationsrubbningar.
 • Snabb puls och ofta något förhöjt blodtryck.
 • Darrningar.

Orsak

Ögonsymtomen beror på att kroppens eget immunförsvar angriper vävnaden bakom ögonen. Antikroppar som binder till receptorer i sköldkörtel och som stimulerar frisättning av sköldkörtelhormon, TRAk, kan också orsaka svullnad bakom ögonen och svullnad av ögonmusklerna.

Symtomen beror på att ögonen blir mer utstående och ögonlocken dras bakåt. Om musklerna som styr ögonens rörelser är påverkade blir det svårare att koordinera de båda ögonens rörelser, vilket kan göra att man ser dubbelt.

Kombinationen av mer utstående ögon och ögonlockens tillbakadragna läge bidrar till att ögat inte blir tillräckligt fuktat, vilket gör att ögonen lätt känns torra och irriterade. Om tillståndet får utvecklas utan behandling kan synnerven i sällsynta fall skadas.

Diagnos

Diagnosen ställs vid typiska symtom och oftast samtidig hypertyreos. För bedömning av hypertyreos tas blodprover på sköldkörtelhormoner och antikroppar. Ögonundersökning görs. Vid bekräftad hypertyreos med ögonpåverkan får man remiss till endokrinologisk mottagning där det finns specialister inom sköldkörtelns sjukdomar. Vid synpåverkan skickas man direkt till ögonläkare för snabb bedömning eftersom behandling bör påbörjas så snart som möjligt. 

Behandling

För alla med endokrin oftalmopati rekommenderas rökstopp. Rökning ökar risken att ögonförändringarna blir allvarligare och att behandlingen har sämre effekt. Man kan få rådgivande samtal för att få hjälp med rökstopp. Det finns även läkemedel som kan göra det lättare att sluta röka.

De flesta har lindrig endokrin oftalmopati. Då brukar det räcka med behandling av den underliggande hypertyreosen och solglasögon, tårsubstitut (finns receptfritt) och att sova med höjd huvudände för att minska svullnad runt ögonen på morgonen. 

Vid mer allvarliga besvär är behandlingsalternativen kortisoninjektioner, immunhämmande läkemedel, strålning mot området bakom ögat och kirurgi. Vilken behandling som väljs beror på svårighetsgrad och symtom.

Kirurgi kan också bli aktuellt när den akuta fasen är över för att korrigera ögonlock eller ögonmuskler som blivit skadade. Med kirurgi eller glasögon kan skelning, som uppstått på grund av ögonförändringarna, korrigeras. Detta åtgärdar oftast dubbelseendet.

Prognos

Ögonbesvären är oftast övergående och minskar när hypertyreosen behandlas. Förändringarna upphör vanligtvis inom ett till tre år. Vid svårare fall kan det bli bestående förändringar av ögonlock, ögats ställning och rörelser, samt synnedsättning.

Vill du veta mer?