Gå direkt till huvudinnehållet

Ektropion (utåtvänt ögonlock)

Typiska symtom vid ektropion, utöver utåtvänt nedre ögonlock, är ökat tårflöde och irritation i ögat.

Faktagranskad av: Anna Nager, docent och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet

Senast uppdaterad: Publicerad:


Fakta om utåtvänt ögonlock (ektropion)

  • Vid ektropion är det nedre ögonlocket vänt utåt. Tillståndet är vanligt bland äldre.
  • Typiska symtom utöver utåtvänt nedre ögonlock är ökat tårflöde och irritation i ögat.
  • Tillståndet orsakas vanligen av att huden och musklerna runt ögat med åldern blir slappare.
  • Diagnosen ställs vid undersökning av läkare eller optiker.
  • Ektropion behandlas med en operation där ögonlocket förkortas något horisontellt, så att vävnaden sträcks och kommer tillbaka på plats.

Vad är ektropion?

Ektropion är beteckningen på ett tillstånd där det nedre ögonlocket är vänt utåt. Detta kan uppträda i varierande grad. Tillståndet är vanligt bland äldre.

Symtom

Ökat tårflöde är ett vanligt problem vid tillståndet. Man måste torka ögonen ofta. Den del av ögonlocket som normalt är vänd in mot ögat blir ofta röd, irriterad och förtjockad när den vänds utåt och blir utsatt för "väder och vind". Ofta är båda ögonen drabbade.

Orsak

Med åldern blir vävnaden mindre elastisk och musklerna kring ögat blir slappare. Därför faller det nedre ögonlocket lätt nedåt och utåt. Yngre kan drabbas efter skador eller förlamning av ansiktsnerven, eller efter en skada kring ögat.

Anledningen till att man får ökat tårflöde vid ektropion är att tårvätskan inte dräneras bort. Öppningen till tårkanalen sitter på insidan av det nedre ögonlocket och den ska normalt ligga in mot ögat och leda bort överskottet av tårar. När ögonlocket viks utåt förlorar denna öppning kontakten med tårväskefilmen utanpå ögat, och tårvätskan får ingen avflödesväg. Ögonen blir därför "våta" och svämmar över.

Diagnostik

Sjukdomsbilden är typisk och tillståndet är lätt att diagnostisera. Läkaren eller optikern undersöker dina ögon för att ta reda på om tillståndet beror på åldersförändringar eller om det har en underliggande orsak.

Behandling av ektropion

För att hindra det ökade tårflödet är det viktigt att komma ihåg att tårproduktionen tilltar om man torkar eller gnider sig mycket i ögonen. Undvik att upprepat torka ögat eftersom det kan förvärra problemet – torka i så fall uppåt och inåt mot näsroten.

Om orsaken till problemet är förlamning i ansiktsnerven märker de flesta att tillståndet blir bättre av sig självt. Därför ska dessa patienter inte behandlas förrän man är någorlunda säker på att ytterligare förbättring inte sker.

Om ålders- och ärrförändringar är orsaken kan man inte förvänta någon spontan förbättring.

En liten operation är det enda som kan "bota" tillståndet. Ögonlocket förkortas då något horisontellt, så att vävnaden sträcks och kommer tillbaka på plats.

Vill du veta mer?