Gå direkt till huvudinnehållet

Näthinneavlossning

Näthinneavlossning är ett tillstånd som behöver behandling snabbt och inträffar vanligast hos äldre och hos något fler män än kvinnor.

Faktagranskad av: Athena Adeli, legitimerad läkare, Karolinska Institutet

Senast reviderad:


Fakta om näthinneavlossning

 • Innebär att näthinnan lossnar från det underliggande lagret.
 • Oftast märker man det genom plötsligt försämrad syn, som en slöja eller en gardin som rullat ner för en del av ögat.
 • Det kan ske utan någon speciell bakomliggande orsak, men också efter operationer av ögat eller skador mot ögat. Näthinneavlossning är vanligare hos närsynta personer.
 • Behandlingen innebär nästan alltid kirurgi som måste göras snabbt.
 • Beroende på hur länge näthinnan varit avlossad är prognosen olika. Utan kirurgi leder tillståndet till blindhet på det drabbade ögat. 

Vad är näthinneavlossning?

Näthinnan är en tunn hinna som klär ögats insida. Det är cellerna i näthinnan som uppfattar synintrycken. När näthinnan lossnar från det undre lagret av celler så kallas det näthinneavlossning. Synen försvinner i den del av näthinnan som släpper. I de flesta fall sker detta raskt och man märker plötsligt att synen försvinner i en del av synfältet. 

Näthinneavlossning förekommer i alla åldrar men ses framförallt hos den äldre åldersgruppen. Tillståndet är tämligen sällsynt.

Symtom

I det klassiska fallet försvinner synen plötsligt i en del av synfältet. Många använder begreppet att en gardin plötsligt släpptes ner. Oftast börjar det i utkanten av synfältet som sedan sprider sig inåt mot minnen av synen. Det gör inte ont när näthinnan lossnar. En del har haft förtecken i form av blinkande ljus, små blixtar eller prickar. 

Orsak

Ögats inre är fyllt med en klar massa som kallas glaskroppen. När det uppstår revor eller hål i näthinnan kan vätska från glaskroppen tränga igenom och börja skilja näthinnan från det undre lagret. Syncellerna i den delen av näthinnan som drabbas tappar kontakten med hjärnan och kan inte vidarebefordra synintrycken de får.

Näthinnan kan försvagas av åldersförändringar, skador, inflammationer eller vissa sjukdomar. Man skiljer mellan olika sorters näthinneavlossningar.

Mer om olika typer av näthinneavlossningar
 • Regmatogen: Beror framförallt på åldersorskade rifter i näthinnan.
 • Traktionsbetingad: Betyder att ärrvävnad i glaskroppen trycker och drar i näthinnan. Ärrvävnad kan bero på tidigare blödningar, skador, kirurgi, infektion eller andra inflammationer. 
 • Exudativ: Ansamling av vätska i utrymmet bakom näthinnan, bland annat till följd av inflammationer eller andra orsaker till svullnader. 

Risken att drabbas av näthinneavlossning stiger med åldern. Tidigare fall av näthinneavlossning ökar risken för att det kommer ske igen, på samma öga eller ett annat öga. Stark närsynthet ökar också risken för att näthinnan ska lossna. Tillståndet är också vanligare i vissa familjer. Om ögat opererats är risken större än normalt.

Diagnos

Sjukhistorien är ofta karakteriserad av att den som fått avlossningen upplever att synen plötsligt släcks i en del av ögat, rullgardinliknande känsla. Det i sig är gör att läkaren starkt brukar misstänka detta tillstånd. Läkaren kan titta in i ögat  med ett oftalmoskop för att försöka se en skugga. Hos en ögonläkare kan mer extensiva utredningar ske. 

Behandling

Avsikten med behandlingen är att försöka rädda så mycket av synen  som möjligt. Det är därför viktigt att ta kontakt med en läkare snabbt vid angivna symtom. Man rekommenderas ligga ner för att tyngdkraften inte ska på bidra till att mer av näthinnan losnnar. 

Operation sker så snabbt det är praktiskt möjligt. Näthinneavlosnsning behandlas av en ögonläkare, och exakt vad för metod man använder beror på vilken typ av näthinneavlossning som skett. I vissa fall sprutas det in gas i ögat, och då får man information om det då det kan påverka andra saker ett tag framåt (däribland flygning).

Prognos

Utan behandling leder tillståndet till blindhet. Operation brukar ge bra resultat men det beror också på hur länge näthinnan har varit avlossnad. 

Efter man haft näthinneavlossning en gång har man ökad risk för att få de tigen, antingen på samma öga eller det motsatta. Får man symtom i form av blixtar eller andr aljusfneomen ska man raskt kontakta vården då det kan vara tecken på en ny näthinneavlossning. 

Uppföljning

Kontroll sker efter operationen. Oftast avråds man köra bil i minst en månad efte roperation, men har man fått gas insrputat i ögat är det helt förbjudert att köra bil förrän man fått klartecken från sin läkare igen. 

Vid gas i ögat är det viktigt att man får information om fökljande:

 • Flygförbud tills man fått klartecken från sin läkare. 
 • Om man ska göra ingrepp som kräver narkos måste narkosläkaren få information om att man har gas i ögat. 
 • Synen förändras medan gasen absorberas. Det kan ta upp till sju veckor innan gasen är upptagen av kroppen. 

Vill du veta mer?