Gå direkt till huvudinnehållet

Keratokonus

Senast uppdaterad: Publicerad:


Vad är keratokonus?

Keratokonus är ett tillstånd där hornhinnans centrala del är tunnare. Detta leder till att hornhinnan efter hand pressas ut och buktar framåt i detta område. Tillståndet är dubbelsidigt, det vill säga, det finns på båda ögonen. Vid födseln är hornhinnorna normala och tillståndet kommer oftast i tonåren. Keratokonus uppträder som nedsatt syn i form av ökande närsynthet och oregelbundna hornhinnor.

Orsak

I många fall är tillståndet ärftligt. Man har ingen bra förklaring på vad som egentligen sker. Förändringarna i hornhinnan gör att den buktar framåt i en spets eller kon. Detta försämrar synen. Samtidigt blir hornhinnan förtunnad. Patienter med keratokonus kan i sällsynta fall uppleva plötsliga synförsämringar, vilket beror på snabbt uppkommen vätskeansamling (ödem) i hornhinnan.

Keratokonus drabbar oftast helt friska individer, men är vanligare förekommande hos personer med sjukdomar som Downs syndrom, atopisk dermatit, retinitis pigmentosa, Marfans syndrom, Aperts syndrom eller Ehlers-Danlos syndrom. Bortsett från de båda förstnämnda är detta sällsynta och ärftliga tillstånd.

Hur diagnostiseras tillståndet?

Man kan misstänka tillståndet om det förekommer fall i familjen eller vederbörande har något av ovannämnda tillstånd. Misstanken väcks också när ungdomar får försvagad syn och det visar sig svårt att korrigera brytningsfelet med glasögon. Tillståndet kan vara så uttalat att det är lätt att upptäcka för läkaren.

Behandling

Patienter med keratokonus bör remitteras till ögonläkare. Målet med behandlingen är att förbättra synen och förhindra komplikationer. Hårda kontaktlinser ger betydande förbättring av synen under tidiga stadier av tillståndet genom att man korrigerar de skeva hornhinnorna. I de fall då kontaktlinser inte längre kan användas, kan man göra en hornhinnetransplantation.

Prognos

Vanligen försämras tillståndet långsamt från tonåren upp till 30–35 års ålder. Därefter stannar försämringen upp. Effektiv behandling ger bättre syn och förhindrar komplikationer.

Vill du veta mer?