Sexuellt överförbara sjukdomar under graviditeten

Basfakta

Definition

  • Infektioner under graviditeten påverkar modern och ofta barnet, antingen i livmodern eller vid födseln.
  • Många infektioner verkar öka risken för för tidig födsel och låg födelsevikt, med tillhörande morbiditet och mortalitet.
  • I Sverige rekommenderas rutinmässig screening av gravida för syfilis, hiv och hepatit B. Screening av gravida för klamydia utförs i olika omfattning i landet men någon nationell konsensus har inte formulerats. Prov för klamydia skall alltid tas vid symtom och i övrigt på vida indikationer framför allt hos yngre personer.

Infektioner


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.