Grupp B-streptokocker och graviditet

Basfakta

Definition

  • Infektioner med grupp B-streptokocker påverkar både mor och barn.
  • Kolonisation med grupp B-streptokocker hos gravida kvinnor är den vanligaste orsaken till livshotande infektioner hos nyfödda.
  • Man blev först medveten om denna patogena bakterie under 1970-talet. Förebyggande behandling under förlossningen har visat sig minska infektionsfrekvensen.1-2

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.