Gå direkt till huvudinnehållet

Diabetes under graviditeten

Senast uppdaterad: Senast reviderad:


Definition:
Diabetes som uppstår under graviditen på grund av ökad insulinresistens/otillräcklig insulinproduktion (graviditesutlöst diabetes/graviditetsdiabetes) och kvinnor med typ 1-diabetes eller typ 2-diabetes som är gravida. 
Förekomst:
Förekomsten uppskattas till drygt 2–4 % av alla gravida kvinnor.
Symtom:
I vanliga fall inga symtom. 
Kliniska fynd:
I vanliga fall inga kliniska fynd. 
Diagnos:
Följande plasmaglukosvärden vid venös provtagning är förenliga med diagnosen graviditetsutlöst diabetes: fastande ≥5,1 mmol/L, 1 timme efter 75 g glukosbelastning ≥10,0 mmol/L, 2 timmar efter 75 g glukosbelastning ≥8,5 mmol/L.
Behandling:
I första hand med förändrade levnadsvanor. Resultatet av egentester styr valet av behandling och dosering av eventuella läkemedel. Målvärden för plasmaglukos är 4,0–8,0 mmol/L under hela dygnet, med fastevärde <5,3 mmol/L och värden en timme efter påbörjad måltid <8,0 mmol/L. Vid graviditetsutlöst diabetes och typ 2-diabetes kan förutom insulin även metformin användas, vid typ 1-diabetes alltid insulin.
 1. Svenska barnmorskeförbundet. Graviditetsregistrets årsrapport 2017. www.barnmorskeforbundet.se  
 2. Ignell C, Claesson R, Anderberg E, et al. Trends in the prevalence of gestational diabetes mellitus in southern Sweden, 2003-2012. Acta Obstet Gynecol Scand 2014; 93(4): 420-4. pmid:24450766 PubMed  
 3. Fadl HE, Simmons D. Trends in diabetes in pregnancy in Sweden 1998-2012. BMJ Open Diabetes Res Care 2016; 4(1): e000221. pmid:27547412 PubMed  
 4. Solomon CG, Willet WC, Carey VJ, et al. A prospective study of pregravid determinants of gestational diabetes mellitus.. JAMA 1997; 278(13): 1978-83. pmid:9315766 PubMed  
 5. Artal R. The role of exercise in reducing the risks of gestational diabetes mellitus in obese women. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol. 2015 Jan;29(1):123-32. PubMed  
 6. Socialstyrelsen. Gränsvärden för graviditetsdiabetes – Stöd för beslut om behandling. (Hämtad 2018-11-01) www.socialstyrelsen.se  
 7. Wren C, Birrell G, Hawthorne G. Cardiovascular malformations in infants of diabetic mothers. Heart 2003; 89: 1217-20. PubMed  
 8. Lakemedelsbehandling för glukoskontroll vid typ 2-diabetes – behandlingsrekommendation. Information från Läkemedelsverket 2017;28(4):29–48.
 9. Yang J, Qian F, Chavarro JE, et al. Modifiable risk factors and long term risk of type 2 diabetes among individuals with a history of gestational diabetes mellitus: prospective cohort study. BMJ 2022; 378: 070312. pmid:36130782 PubMed  
 10. Shepherd E, Gomersall JC, Tieu J, et al. Combined diet and exercise interventions for preventing gestational diabetes. Cochrane Database Syst Rev 2017; 11: CD010443. doi:10.1002/14651858.CD010443.pub3 DOI  
 11. Brown J, Ceysens G, Boulvain M. Exercise for pregnant women with pre-existing diabetes for improving maternal and fetal outcomes. Cochrane Database Syst Rev 2017; 12: CD012696. doi:10.1002/14651858.CD012696.pub2 DOI  
 12. National institute for health and care excellence (NICE). Diabetes in pregnancy: management from preconception to the postnatal period. www.nice.org.uk  
 13. Juan Gui, Qing Liu, and Ling Feng. Metformin vs Insulin in the Management of Gestational Diabetes: A Meta-Analysis. PLoS One. 2013 May 27;8(5):e64585. PMID: 23724063. PubMed  
 14. Kitwitee P, Limwattananon S, Limwattananon C, et al. Metformin for the treatment of gestational diabetes: An updated meta-analysis. Diabetes Res Clin Pract. 2015;109(3):521-32. PubMed  
 15. Rowan JA, Hague WM, Gao W, et al. Metformin versus Insulin for the Treatment of Gestational Diabetes. N Engl J Med 2008; 358: 2003-15. New England Journal of Medicine  
 16. Nationella riktlinjer för diabetesvård. Socialstyrelsen (2018). www.socialstyrelsen.se  
 17. Rowan JA, Rush EC, Plank LD, et al. Metformin in gestational diabetes: the offspring follow-up (MiG TOFU): body composition and metabolic outcomes at 7–9 years of age. BMJ Open Diabetes Res Care 2018; 6: e000456. pmid:29682291 PubMed  
 18. Garcia-Patterson A, Gich I, Amini SB, et al. Insulin requirements throughout pregnancy in women with type 1 diabetes mellitus: three changes of direction. Diabetologia 2010; 53(3): 446-51. pmid:20013109 PubMed  
 19. Capel I, Corcoy R.. What dose of folic acid should be used for pregnant diabetic women? Diabetes Care. 2007 Jul;30(7):e63. doi: 10.2337/dc07-0200. DOI  
 20. Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för diabetesvård – Stöd för styrning och ledning. 2018. (Hämtad 2018-09-27) www.socialstyrelsen.se  
 21. Råd om folsyra för kvinnor. Livsmedelsverket. www.livsmedelsverket.se  
 22. Hartling L, Dryden DM, Guthrie A, et al. Benefits and harms of treating gestational diabetes mellitus: a systematic review and meta-analysis for the U.S. Preventive Services Task Force and the National Institutes of Health Office of Medical Applications of Research. Ann Intern Med 2013 May 28 . doi:10.7326/0003-4819-159-2-201307160-00661. DOI  
 23. Crowther CA, Hiller JE, Moss JR, McPhee AJ, Jeffries WS, Robinson JS, for the Australian Carbohydrate Intolerance Study in Pregnant Women (ACHOIS) Trial Group. Effect of treatment of gestational diabetes mellitus on pregnancy outcomes. New Engl J Med 2005; 352: 2477-86. PubMed  
 24. Poolsup N, Suksomboon N, Amin M. Effect of treatment of gestational diabetes mellitus: a systematic review and meta-analysis. PLoS One. 2014 Mar 21;9(3):e92485. PMID: 24658089. PubMed  
 25. Metzger BE, Lowe LP, Dyer AR, for the HAPO Study Cooperative Research Group. Hyperglycemia and adverse pregnancy outcomes. N Engl J Med 2008; 358: 1991–2002.
 26. Landon MB, Spong CY, Thom E, et al. A multicenter, randomized trial of treatment for mild gestational diabetes. N Engl J Med 2009; 361: 1339-48. New England Journal of Medicine  
 27. Ludvigsson JF, Neovius M, Söderling J, et al. Periconception glycaemic control in women with type 1 diabetes and risk of major birth defects: population based cohort study in Sweden. BMJ 2018; 362: k2638. pmid:29976596 PubMed  
 28. Balsells M, García-Patterson A, Gich I, et al. Maternal and fetal outcome in women with type 2 versus type 1 diabetes mellitus: a systematic review and metaanalysis. J Clin Endocrinol Metab 2009; 94(11): 4284-91. pmid:19808847 PubMed  
 29. Murphy HR, Bell R, Cartwright C, et al. Improved pregnancy outcomes in women with type 1 and type 2 diabetes but substantial clinic-to-clinic variations: a prospective nationwide study. Diabetologia 2017; 60(9): 1668-1677. pmid:28597075 PubMed  
 30. Vounzoulaki E, Khunti K, Abner SC, Tan BK, Davies MJ, Gillies CL. Progression to type 2 diabetes in women with a known history of gestational diabetes: systematic review and meta-analysis. BMJ. 2020;369:m1361. PMID:32404325. PubMed  
 31. Claesson R, Ignell C, Shaat N, et al. HbA1c as a predictor of diabetes after gestational diabetes mellitus. Prim Care Diabetes 2017; 11(1): 46-51. pmid:27692850 PubMed  
 32. Ekelund M, Shaat N, Almgren P, et al. Prediction of postpartum diabetes in women with gestational diabetes mellitus. Diabetologia 2010; 53(3): 452-7. pmid:19957074 PubMed  
 33. Ignell C, Ekelund M, Anderberg E, et al. Model for individual prediction of diabetes up to 5 years after gestational diabetes mellitus. Springerplus 2016; 5: 318. pmid:27065426 PubMed  
 34. Köhler M, Ziegler AG, Beyerlein A. Development of a simple tool to predict the risk of postpartum diabetes in women with gestational diabetes mellitus. Acta Diabetologica 2015. doi:10.1007/s00592-015-0814-0 DOI  
 35. Persson M, Shah PS, Rusconi F et al. Association of Maternal Diabetes With Neonatal Outcomes of Very Preterm and Very Low-Birth-Weight Infants: An International Cohort Study. JAMA Pediatr 2018; 172: 867-75. pmid:29971428 PubMed  
 36. Boney CM, Verma A, Tucker R, et al. Metabolic syndrome in childhood: association with birth weight, maternal obesity, and gestational diabetes mellitus. Pediatrics 2005; 115: 290-6. pmid:15741354 PubMed  
 37. Persson M, Norman M, Hanson U. Obstetric and perinatal outcomes in type 1 diabetic pregnancies: A large, population-based study. Diabetes Care 2009; 32(11): 2005-9. pmid:19675195 PubMed  
 38. Strøm-Roum EM, Tanbo TG, Eskild A. The associations of maternal body mass index with birthweight and placental weight. Does maternal diabetes matter? A population study of 106 191 pregnancies. Acta Obstet Gynecol Scand 2016; 95: 1162-70. pmid:27454190 PubMed  
 39. Schwartz R, Teramo KA. Effects of diabetic pregnancy on the fetus and newborn. Sem Perinat 2000; 24: 120-35. PubMed  
 40. Retnakaran R, Shah BR. Glucose screening in pregnancy and future risk of cardiovascular disease in women: a retrospective, population-based cohort study. Lancet Diabet Endocrinol 2019; 7: 378-84. pmid:30928459 PubMed  
 41. Sundquist K. Överrisk för kranskärlssjukdom lång tid efter graviditetskomplikationer. Lakartidningen.se 2023-02-24. lakartidningen.se  
 42. Wang Y-X, Mitsunami M, Manson JE, et al. Association of gestational diabetes with subsequent long-term risk of mortality. JAMA Intern Med 2023. pmid:37695588 PubMed  
 • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, Vårdcentralen Hökarängen
 • Kerstin Berntorp, professor och överläkare, Endokrinologen, Skånes universitetssjukhus