Utomkvedshavandeskap

Basfakta

Definition

  • Implantation av befruktat ägg utanför uterus.1
  • Ägget kan vara beläget i äggledare, äggstockar, cervix eller bukhålan.
  • Mätning av beta-hCG och transvaginalt ultraljud förbättrar den diagnostiska noggrannheten och gör det möjligt att ställa diagnos tidigare i förloppet.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Uppföljning

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.