Urininkontinens under graviditet och efter förlossning

  • Definition:Graviditet och förlossningen är riskfaktorer för urininkontinens.
  • Förekomst:Nydebuterad av urininkontinens under graviditet varierar mellan 15–50 % och efter förlossningen mellan 4–26 %.
  • Symtom:Ansträngnings- eller trängningsinkontinens.
  • Kliniska fynd:Ofta normala.
  • Diagnostik:Baseras oftast på anamnesen.
  • Behandling:Bäckenbottenövningar rekommenderas för att förebygga och behandla inkontinensbesvär.

Basfakta

Definition

  • Urininkontinens innebär ofrivilligt läckage av urin.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.