Gå direkt till huvudinnehållet

Urininkontinens under graviditet och efter förlossning

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Graviditet och förlossningen är riskfaktorer för urininkontinens.
Förekomst:
Nydebuterad av urininkontinens under graviditet varierar mellan 15–50 % och efter förlossningen mellan 4–26 %.
Symtom:
Ansträngnings- eller trängningsinkontinens.
Kliniska fynd:
Ofta normala.
Diagnostik:
Baseras oftast på anamnesen.
Behandling:
Bäckenbottenövningar rekommenderas för att förebygga och behandla inkontinensbesvär.
 1. Wesnes SL, Hunskaar S, Bo K, et al. The effect of urinary incontinence status during pregnancy and delivery mode on incontinence postpartum. A cohort study. BJOG 2009; 116: 700-7. PubMed  
 2. Wesnes SL, Rortveit G, Bo K, et al. Urinary incontinence during pregnancy. Obstet Gynecol 2007; 109: 922-8. PubMed  
 3. Milsom I, Altman D, Lapitan M, et al. Epidemiology of urinary (UI) and faecal (FI) incontinence and pelvic organ prolapse (POP). 2009:57.
 4. Woodley SJ, Boyle R, Cody JD et al. Pelvic floor muscle training for prevention and treatment of urinary and faecal incontinence in antenatal and postnatal women. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 12. Art. No.: CD007471. DOI: 10.1002/14651858.CD007471.pub3. www.cochranelibrary.com  
 5. Mørkved S, Bø K. Effect of pelvic floor muscle training during pregnancy and after childbirth on prevention and treatment of urinary incontinence: a systematic review. Br J Sports Med. 2014 Feb;48(4):299-310. doi: 10.1136/bjsports-2012-091758. dx.doi.org  
 6. Bo K, Talseth T, Holme I. Single blind, randomised controlled trial of pelvic floor exercises, electrical stimulation, vaginal cones, and no treatment in management of genuine stress incontinence in women. Bmj 1999; 318: 487-93. British Medical Journal  
 7. Wesnes S, Hunsaar S, Bo K, et al. Urinary incontinence and weight gain during pregnancy. A cohort study. Am J Epidemiol 2010; 172: 1034-44. American Journal of Epidemiology  
 8. Wallace SA, Roe B, Williams K, et al. Bladder training for urinary incontinence in adults. Cochrane Database Syst Rev, issue 1, 2004: CD001308. Cochrane (DOI)  
 9. Altman D, Ekstrom A, Gustafsson C, et al. Risk of urinary incontinence after childbirth: a 10-year prospective cohort study. Obstet Gynecol 2006; 108: 873-8. PubMed  
 10. Thom DH, Rortveit G. Prevalence of postpartum urinary incontinence: a systematic review. Acta Obstet Gynecol Scand 2010; 89: 1511-22. PubMed  
 • Pia Teleman, docent och överläkare, Kvinnokliniken, Skånes universitetssjukhus
 • Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet