Gå direkt till huvudinnehållet

Venös tromboemboli under graviditet

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Senast reviderad av:  • Maria Sennström, överläkare, Kvinnokliniken, Karolinska universitetssjukhuset

Tidigare sakkunniga

  • Terje Johannessen, professor i allmänmedicin, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim
  • Per Bergsjø, professor emeritus, dr. med., Universitetet i Bergen. Specialist i kvinnosjukdomar och förlossningshjälp, forskare vid Nasjonalt folkehelseinstitutt, Oslo
  • Åsa Rytter Evensen, specialist i allmänmedicin, Røa Helsesenter, Oslo kommun
  • Inger Marie Steinsholt, specialist i allmänmedicin, A/S Legekontoret, Kongsberg