Gå direkt till huvudinnehållet

Venös tromboemboli under graviditet

Senast reviderad:


Definition:
Venös tromboembolism – ventrombos och/eller lungembolism – som utvecklas under graviditeten eller de första veckorna efter förlossningen.
Förekomst:
Djup ventrombos (DVT) och lungemboli (LE) förekommer i 0,5–2 av 1 000 graviditeter. Cirka hälften av dessa episoder inträffar under de närmaste veckorna efter förlossningen.
Symtom: 
DVT – svullnad och smärta i benet, ökad omkrets, lokal rodnad. LE – dyspné, bröstsmärtor, smärta vid djupandning, eventuellt hosta och hemoptys.
Kliniska fynd:
Svullnad och rodnad i benet, lokal temperaturökning. Eventuellt biljud över lungorna, takypné, och sänkt perifer syremättnad vid LE.
Diagnostik:
DVT diagnostiseras med venöst kompressionsultraljud. LE bekräftas med DT angiografi eller skintigrafi. Wells score för skattning av klinisk sannolikhet för DVT eller LE är inte tillräckligt utvärderade för gravida. Inte heller D-dimer kan användas för att bedöma sannolikhet för DVT eller LE hos gravida.
Behandling:
Antikoagulantia med lågmolekylärt heparin under graviditet och lågmolekylärt heparin eller warfarin under amningsperioden.
 1. Dresang LT, Fontaine P, Leeman L, King VJ. Venous thromboembolism during pregnancy. Am Fam Physician 2008; 77: 1709-16. PubMed  
 2. Segal JB, Streiff MB, Hofmann LV, Thornton K, Bass EB. Management of venous thromboembolism: a systematic review for a practice guideline published correction appears in Ann Intern Med. 2007;146(5):396 Ann Intern Med 2007; 146: 211-22. PMID: 17261856 PubMed  
 3. Heit JA, Kobbervig CE, James AH, Petterson TM, Bailey KR, Melton LJ. Trends in the incidence of venous thromboembolism during pregnancy or postpartum: a 30-year population-based study. Ann Intern Med 2005; 143: 697-706. PMID: 16287790 PubMed  
 4. American College of Obstetricians and Gynecologists' Committee on Practice Bulletins—Obstetrics. ACOG Practice Bulletin No. 196: Thromboembolism in Pregnancy published correction appears in Obstet Gynecol. 2018 Oct;132(4):1068. Obstet Gynecol. 2018;132(1):e1-e17. doi:10.1097/AOG.0000000000002706. PMID: 29939938 PubMed  
 5. Marik PE, Plante LA. Venous thromboembolic disease and pregnancy. N Engl J Med. 2008;359(19):2025-2033. doi:10.1056/NEJMra0707993. PMID: 18987370 PubMed  
 6. James AH, Jamison MG, Brancazio LR, Myers ER. Venous thromboembolism during pregnancy and the postpartum period: incidence, risk factors, and mortality. Am J Obstet Gynecol. 2006;194(5):1311-1315. doi:10.1016/j.ajog.2005.11.008. PMID: 16647915 PubMed  
 7. Kamel H, Navi BB, Sriram N, Hovsepian DA, Devereux RB, Elkind MS. Risk of a thrombotic event after the 6-week postpartum period. N Engl J Med. 2014;370(14):1307-1315. doi:10.1056/NEJMoa1311485. PMID: 24524551 PubMed  
 8. Thrombosis and Embolism during Pregnancy and the Puerperium, Reducing the Risk (Green-top Guideline No. 37a). Royal College of Obstetricians and Gynaecologists, 2015. www.rcog.org.uk  
 9. Blanco-Molina A, Trujillo-Santos J, Criado J, et al., for the RIETE Investigators. Venous thromboembolism during pregnancy or postpartum: findings from the RIETE Registry. Thromb Haemost 2007; 97: 186-90. PubMed  
 10. Deneux-Tharaux C, Carmona E, Bouvier-Colle MH, Breart G. Postpartum maternal mortality and cesarean delivery. Obstet Gynecol 2006; 108: 541-8. PubMed  
 11. Jacobsen AF, Drolsum A, Klow NE, Dahl GF, Qvigstad E, Sandset PM. Deep vein thrombosis after elective cesarean section. Thromb Res 2004; 113: 283-8. PubMed  
 12. Sultan AA, West J, Grainge MJ et al. Development and validation of risk prediction model for venous thromboembolism in postpartum women: multinational cohort study. BMJ 2016. pmid:27919934 PubMed  
 13. Blondon M, Quon BS, Harrington LB, et al. Association between newborn birthweight and the risk of postpartum maternal venous thromboebolism: A population-based case-control study. Circulation 2015. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.114.012749 . PMID: 25745022 PubMed  
 14. Zotz RB, Gerhardt A, Scharf RE. Prediction, prevention and treatment of venous thromboembolic disease in pregnancy. Semin Thromb Hemost 2003; 29: 143-54. PubMed  
 15. Croles FN, Nasserinejad K, Duvekot JJ, et al. Pregnancy, thrombophilia, and the risk of a first venous thrombosis: systematic review and bayesian meta-analysis. BMJ. 2017 Oct 26;359:j4452. PMID: 29074563 PubMed  
 16. Chaturvedi S, McCrae KR. Diagnosis and management of the antiphospholipid syndrome. Blood Rev. 2017;31(6):406-417. doi:10.1016/j.blre.2017.07.006. PMID: 28784423 PubMed  
 17. Robertson L, Wu O, Langhorne P, et al., for the Thrombosis: Risk and Economic Assessment of Thrombophilia Screening (TREATS) Study. Thrombophilia in pregnancy: a systematic review. Br J Haematol 2006; 132: 171-96. PubMed  
 18. McLEAN KC, James AH. Diagnosis and Management of VTE in Pregnancy. Clin Obstet Gynecol. 2018;61(2):206-218. doi:10.1097/GRF.0000000000000354.PMID: 29470182 PubMed  
 19. Gherman RB, Goodwin TM, Leung B, Byrne JD, Hethumumi R, Montoro M. Incidence, clinical characteristics, and timing of objectively diagnosed venous thromboembolism during pregnancy. Obstet Gynecol 1999; 94: 730-4. PubMed  
 20. Flem Jacobsen A, Sandset PM, Dahm A, Chen S, Sagberg K. Trombose, antikoagulasjon og svangerskap. Veileder i fødselshjelp, sist publisert 17. februar 2020. www.legeforeningen.no  
 21. Qaseem A, Snow V, Barry P, et al., for the Joint American Academy of Family Physicians/American College of Physicians Panel on Deep Venous Thrombosis/Pulmonary Embolism. Current diagnosis of venous thromboembolism in primary care: a clinical practice guideline from the American Academy of Family Physicians and the American College of Physicians. Ann Intern Med 2007; 146: 454-8. PMID: 17371890 PubMed  
 22. Faught W, Garner P, Jones G, Ivey B. Changes in protein C and protein S levels in normal pregnancy. Am J Obstet Gynecol 1995; 172: 147-50. PubMed  
 23. Lungemboli. Nationellt kliniskt kunskapsstöd. Hämtad 2022-07-15. nationelltklinisktkunskapsstod.se  
 • Maria Sennström, överläkare, PO Graviditet och förlossning, Karolinska universitetssjukhuset Solna
 • Anna Nager, docent och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet
 • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL