Gå direkt till huvudinnehållet

Preeklampsi och eklampsi

Senast uppdaterad:

Senast reviderad:

Senast reviderad av:DEFINITION:
En multiorgansjukdom med graviditetshypertoni och nydebuterat engagemang av ett eller flera organsystem och/eller fostret efter graviditetsvecka 20 med antingen proteinuri eller annan njur-, lever-, neurologisk- koagulations- eller cirkulationspåverkan. Tidigare omfattade definitionen endast graviditetshyperoni och proteinuri. 
FÖREKOMST:
Runt 3–7 % per år av samtliga gravida kvinnor i Sverige drabbas.
SYMTOM:
De vanligaste symtomen vid allvarlig preeklampsi är huvudvärk, ögonsymtom, illamående eller magsmärtor. 
KLINISKA FYND:
Blodtryck ≥140/90 mmHg vid två separata mätningar (4 timmar mellan) och samtidigt förekomst av proteinuri eller ovan beskrivna organpåverkan. Ibland ses stor viktökning, låga symfys-fundus mått, ödem.
DIAGNOSTIK:
Det finns inga pålitliga screeningtest. Blodtryck och proteinuri undersöks rutinmässigt under graviditeten.
BEHANDLING:
Förlossning är det enda som gör att preeklampsi/eklampsi-tillståndet går över. Ibland anledning till för tidigt inducerad förlossning. Antihypertensiv behandling vid blodtryck ≥140/100 mmHg.

Basfakta

Definition

Förekomst

Etiologi och patogenes

Predisponerande faktorer

ICD-10 Primärvård

Diagnos

Diagnoskriterier

Differentialdiagnoser

Anamnes

Kliniska fynd

Kompletterande undersökningar i primärvård (mödrahälsovård)

Andra undersökningar

När remittera?

Behandling

Behandlingsmål

Behandlingen i korthet

Egenbehandling

Läkemedelsbehandling

Annan behandling

Förebyggande åtgärder

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

Komplikationer

Prognos

Uppföljning

Plan

Vad bör kontrolleras?

Patientinformation

Vad du bör informera patienten om

Skriftlig patientinformation

Källor

Referenser

Sakkunniga

  • Maria M. Sennström, överläkare, PO Graviditet och förlossning, Karolinska universitetssjukhuset Solna
  • Athena Adeli, legitimerad läkare, Karolinska Institutet