Gå direkt till huvudinnehållet

Placentaavlossning

Senast reviderad:


Definition:
För tidig avlossning av normalt implanterad placenta från livmoderväggen, innan förlossningen.
Förekomst:
Placentaavlossning är den vanligaste orsaken till svår vaginal blödning och förekommer i skandinaviska länder vid 0,4–0,5 % av alla graviditeter.
Symtom:
Smärtsam vaginal blödning i kombination med ömhet över uterus och hård, spänd uterus, ryggsmärta.
Kliniska fynd:
Uterus är spänd och fundus öm vid palpation. Blödningen behöver inte alltid vara synlig utåt. Kan också upptäckas i samband med förlossning, ibland prematur förlossning.
Diagnostik:
Diagnosen är klinisk, men ultraljud görs bland annat för att utesluta placenta previa.
Behandling:
Beror på placentavlossningens omfattning, men vid större avlossningar görs akut kejsarsnitt.
 1. Sakornbut E, Leeman L, Fontaine P. Late pregnancy bleeding. Am Fam Physician 2007; 75: 1199-206. PMID: 17477103 PubMed  
 2. Schmidt P, Skelly CL, Raines DA. Placental Abruption. 2022 Apr 1. In: StatPearls Internet. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2022 Jan–. PMID: 29493960 PubMed  
 3. Tikkanen M. Placental abruption: epidemiology, risk factors and consequences. Acta Obstet Gynecol Scand. 2011 Feb;90(2):140-9. doi: 10.1111/j.1600-0412.2010.01030.x. Epub 2010 Dec 7. PMID: 21241259 PubMed  
 4. DeRoo L, Skjærven R, Wilcox A, Klungsøyr K, Wikström AK, Morken NH, Cnattingius S. Placental abruption and long-term maternal cardiovascular disease mortality: a population-based registry study in Norway and Sweden. Eur J Epidemiol. 2016 May;31(5):501-11. doi: 10.1007/s10654-015-0067-9. Epub 2015 Jul 16. PMID: 26177801 PubMed  
 5. Getahun D, Oyelese Y, Salihu HM, Ananth CV. Previous cesarean delivery and risks of placenta previa and placental abruption. Obstet Gynecol 2006; 107: 771-8. PubMed  
 6. Fleming AD. Abruptio placentae. Crit Care Clin 1991; 7: 865-75. PubMed  
 7. Ananth CV, Berkowitz GS, Savitz DA, Lapinski RH. Placental abruption and adverse perinatal outcomes. JAMA 1999; 282: 1646-51. PMID: 10553791 PubMed  
 8. Witlin AG, Sibai BM. Perinatal and maternal outcome following abruptio placentae. Hypertens Pregnancy 2001; 20: 195-203. PubMed  
 9. Burton R, Belfort MA. Etiology and management of hemorrhage. In: Dildy GA, Belfort MA, Saade GR, Phelan JP, Hankins GD, Clark SL, eds. Critical Care Obstetrics. 4th ed. Malden, Mass.: Blackwell Science, 2004: 298-311.
 10. Hladky K, Yankowitz J, Hansen WF. Placental abruption. Obstet Gynecol Surv 2002; 57: 299-305. PubMed  
 11. Kayani SI, Walkinshaw SA, Preston C. Pregnancy outcome in severe placental abruption. BJOG 2003; 110: 679-83. PubMed  
 • Maria Sennström, överläkare, Kvinnokliniken, Karolinska universitetssjukhuset
 • Anna Nager, docent och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet