Gå direkt till huvudinnehållet

Placenta previa

Senast reviderad:


Definition:
Placenta som helt eller delvis täcker den inre livmodermynningen.
Förekomst:
Placenta previa ses hos 1–2 % vid rutinultraljud i den 2:a trimestern. Hos de allra flesta förändras moderkakans läge i förhållande till cervix när livmodern växer, så att placenta previa endast kvarstår hos 10 % av dessa i den 3:e trimestern.
Symtom:
Blödningar som uppstår oväntat och utan smärta eller sammandragningar.
Kliniska fynd:
Upptäcks med ultraljud i vecka 18–20, men diagnosen faställs ofta först senare i graviditeten då placentas läge i förhållande till inre modermunnen inte ändrats. Vanligtvis inga kliniska fynd.
Diagnostik:
Tillståndet upptäcks med rutinmässigt ultraljud eller ultraljud som görs på grund av vaginal blödning och följs upp i specialistsjukvården.
Behandling:
Om placenta previa upptäcks tidigt i graviditeten försvinner det ofta av sig självt när uterus växer – mer frekventa ultraljudsundersökningar görs för att se eventuella förändringar i placenta. Placenta previa och blödning är ett akuttillstånd där behandling bedöms från fall till fall.
 1. Sakornbut E, Leeman L, Fontaine P. Late pregnancy bleeding. Am Fam Physician 2007; 75: 1199-206. PMID: 17477103 PubMed  
 2. SFOG-råd. Handläggning av graviditet och förlossning vid placenta previa, vasa previa och invasiv placenta (accreta), 2020-12-15. Svensk förening för obstetrik och gynekologi (SFOG). Hämtad 2022-08-26 www.sfog.se  
 3. Taipale P, Hiilesmaa V, Ylostalo P. Transvaginal ultrasonography at 18-23 weeks in predicting placenta previa at delivery. Ultrasound Obstet Gynecol 1998; 12: 422-5. PubMed  
 4. Becker RH, Vonk R, Mende BC, Ragosch V, Entezami M. The relevance of placental location at 20-23 gestational weeks for prediction of placenta previa at delivery: evaluation of 8650 cases. Ultrasound Obstet Gynecol 2001; 17: 496-501. PubMed  
 5. Dashe JS, McIntire DD, Ramus RM, Santos-Ramos R, Twickler DM. Persistence of placenta previa according to gestational age at ultrasound detection. Obstet Gynecol 2002; 99: 692-7. PubMed  
 6. Comstock CH, Love JJ Jr, Bronsteen RA, Lee W, Vettraino IM, Huang RR, et al. Sonographic detection of placenta accreta in the second and third trimesters of pregnancy. Am J Obstet Gynecol 2004; 190: 1135-40. PubMed  
 7. Patientinformation angående lågt sittande, föreliggande eller invasiv moderkaka (placenta previa/ invasiv placenta). SFOG-råd 201215 (hämtad 2022-08-29) www.sfog.se  
 8. Wing DA, Paul RH, Millar LK. Management of the symptomatic placenta previa: a randomized, controlled trial of inpatient versus outpatient expectant management. Am J Obstet Gynecol 1996; 175: 806-11. PubMed  
 9. Sharma A, Suri V, Gupta I. Tocolytic therapy in conservative management of symptomatic placenta previa. Int J Gynaecol Obstet 2004; 84: 109-13. PubMed  
 10. National Collaborating Centre for Women's and Children's Health. Antenatal care: routine care for the healthy pregnant woman. Clinical Guideline. London: RCOG, 2003.
 11. Jauniaux E, Alfirevic Z, Bhide AG, et al. Placenta Praevia and Placenta Accreta: Diagnosis and Management: Green-top Guideline No. 27a. BJOG. 2019;126(1):e1-e48. doi:10.1111/1471-0528.15306. PMID: 30260097 PubMed  
 12. Vahanian SA, Lavery JA, Ananth CV et al. Placental implantation abnormalities and risk of preterm delivery: a systematic review and metaanalysis. Am J Obstet Gynecol 2015 Oct; 213(4 Suppl): S78-90. pmid:26428506 PubMed  
 • Maria Sennström, överläkare, Kvinnokliniken, Karolinska universitetssjukhuset
 • Anna Nager, docent och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet