Gå direkt till huvudinnehållet

Invasiv placenta

Senast reviderad:


Definition:
Placentan är sammanvuxen med livmodervävnaden.
Förekomst:
Beräknad till 3–4/10 000 förlossningar i Sverige.
Symtom:
Kraftig och okontrollerad blödning strax efter förlossningen eller när moderkakan är på väg att lossna från endometriet.
Fynd:
Inga fynd vid rutinmässig klinisk undersökning före förlossningen.
Diagnostik:
Ultraljud av van undersökare och/eller MRT.
Behandling:
När diagnosen inte är ställd i förväg behövs möjligheter för handläggning av stor blödning, möjlighet att utföra akut hysterektomi samt möjlighet till intensivvård. Planerat kejsarsnitt med beredskap för stor blödning och möjlighet till hysterektomi när diagnosen ställs före förlossningen.
  1. Jauniaux E, Alfirevic Z, Bhide AG, et al. Placenta Praevia and Placenta Accreta: Diagnosis and Management: Green-top Guideline No. 27a. BJOG. 2019;126(1):e1-e48. doi:10.1111/1471-0528.15306. PMID: 30260097 PubMed  
  2. SFOG-råd. Handläggning av graviditet och förlossning vid placenta previa, vasa previa och invasiv placenta (accreta), 2020-12-15. Svensk förening för obstetrik och gynekologi (SFOG). Hämtad 2022-08-26 www.sfog.se  
  3. Thurn L, Lindqvist PG, Jakobsson M, Colmorn LB, Klungsoyr K, Bjarnadottir RI, et al. Abnormally invasive placenta-prevalence, risk factors and antenatal suspicion: results from a large population-based pregnancy cohort study in the Nordic countries. BJOG. 2016;123:1348-55. PubMed  
  4. Wehrum MJ, Buhimschi IA, Salafia C et al. Accreta complicating complete placenta previa is characterized by reduced systemic levels of vascular endothelial growth factor and by epithelial-to-mesenchymal transition of the invasive trophoblast. Am J Obstet Gynecol. 2011 May;204(5):411.e1-411.e11. doi: 10.1016/j.ajog.2010.12.027. Epub 2011 Feb 12. PMID: 21316642 PubMed  
  5. Silver RM, Landon MB, Rouse DJ et al; National Institute of Child Health and Human Development Maternal-Fetal Medicine Units Network. Maternal morbidity associated with multiple repeat cesarean deliveries. Obstet Gynecol. 2006 Jun;107(6):1226-32. doi: 10.1097/01.AOG.0000219750.79480.84. PMID: 16738145 PubMed  
  6. Wax JR, Seiler A, Horowitz S, Ingardia CJ. Inter-pregnancy interval as a risk factor for placenta accreta. Conn Med 2000; 64: 659-61. PMID: 11125633 PubMed  
  7. Warshak CR, Ramos GA, Eskander R, et al. Effect of predelivery diagnosis in 99 consecutive cases of placenta accreta. Obstet Gynecol 2010; 115: 65-9. PMID: 20027036 PubMed  
  • Maria Sennström, överläkare, Kvinnokliniken, Karolinska universitetssjukhuset
  • Anna Nager, docent och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet