Gå direkt till huvudinnehållet

Intrauterin fosterdöd

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Intrauterin fosterdöd eller dödföddhet definieras som fosterdöd efter 22 veckors graviditet (≥22+0), eller fostervikt ≥500 gram.
Förekomst:
Andelen dödfödda i Sverige och övriga Europa är cirka 3–4/1 000.
Symtom:
Minskade fosterrörelser och tillväxthämning.
Kliniska fynd:
Diagnosen ställs med ultraljud.
Diagnostik:
Efter en dödfödsel rekommenderas obduktion av barnet och undersökning av mamman för att om möjligt finna en förklaring till händelsen.
Behandling:
Noggrann uppföljning vid riskgraviditeter för att undvika intrauterin fosterdöd.
 1. Intrauterin fosterdöd. Nationellt kunskapsstöd. Socialstyrelsen (hämtad 2022-08-22). www.socialstyrelsen.se  
 2. Medicinska födelseregistret. Statistikdatabas för graviditeter, förlossningar och nyfödda. Socialstyrelsen (hämtad 2022-08-22) www.socialstyrelsen.se  
 3. Kelly K, Meaney S, Leitao S, O'Donoghue K. A review of stillbirth definitions: A rationale for change. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2021 Jan;256:235-245. doi: 10.1016/j.ejogrb.2020.11.015. Epub 2020 Nov 18. PMID: 33248379. PMID: 33248379 PubMed  
 4. Flenady V, Koopmans L, Middleton P, et al. Major risk factors for stillbirth in high income countries: a systematic review and meta-analysis. Lancet 2011; 377: 1331-40. PubMed  
 5. Reinebrant HE, et al. Making stillbirths visible: a systematic review of globally reported causes of stillbirth. BJOG 2018;125.2 212-24. PMID: 29193794 PubMed  
 6. Helgadottir LB, Turowski G, Tveit JH, et al. Intrauterin fosterdød, dødfødsel, utredning. Veileder i fødselshjelp 2020. Norsk gynekologisk forening. www.legeforeningen.no  
 7. Menasha J, Levy B, Hirschhorn K, Kardon NB. Incidence and spectrum of chromosome abnormalities in spontaneous abortions: new insights from a 12-year study. Genet Med. 2005;7(4):251–263. doi: 10.1097/01.GIM.0000160075.96707.04. PMID: 15834243 PubMed  
 8. Simpson JL. Fetal wastage. In: Gabbe SG, Niebyl JR, Simpson JL. Obstetrics: Normal and Problem Pregnancies. 3rd ed. New York, N.Y.: Churchill Livingstone, 1996: 717-42.
 9. Rådestad A, Böös JN. Benigna uterusförändringar kan orsaka infertilitet. Hysteroskopisk operation ökar chansen till normal graviditet Benign uterine pathology can cause infertility. Hysteroscopic surgery increases the chance of normal pregnancy. Lakartidningen. 2009 Jun 24-Jul 7;106(26-27):1726-8. Swedish. PMID: 19731732. PubMed  
 10. Bosteels J, Kasius J, Weyers S, Broekmans FJ, Mol BW, D'Hooghe TM. Hysteroscopy for treating subfertility associated with suspected major uterine cavity abnormalities. Cochrane Database Syst Rev. 2013 Jan 31;(1):CD009461. doi: 10.1002/14651858.CD009461.pub2. Update in: Cochrane Database Syst Rev. 2015;(2):CD009461. PMID: 23440838. PubMed  
 11. Alfirevic Z, Stampalija T, Medley N. Cervical stitch (cerclage) for preventing preterm birth in singleton pregnancy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 6. Art. No.: CD008991. DOI: 10.1002/14651858.CD008991.pub3. PMID: 28586127 PubMed  
 12. Lockwood CJ, Bauer KA. Inherited thrombophilias in pregnancy. UpToDate, last updated Oct 15, 2021. UpToDate  
 13. ESHRE Guideline Group on RPL, Bender Atik R, Christiansen OB, et al. ESHRE guideline: recurrent pregnancy loss. Hum Reprod Open. 2018;2018(2):hoy004. Published 2018 Apr 6. doi:10.1093/hropen/hoy004. PMID: 31486805 PubMed  
 14. Leitich H, Kiss H. Asymptomatic bacterial vaginosis and intermediate flora as risk factors for adverse pregnancy outcome. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol 2007; 21:375. PubMed  
 15. Brocklehurst P, Gordon A, Heatley E, Milan SJ. Antibiotics for treating bacterial vaginosis in pregnancy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013; (1): CD000262. PMID: 23440777 PubMed  
 16. Page JM, Bardsley T, Thorsten V, et al. Stillbirth associated with infection in a diverse U.S. cohort. Obstet Gynecol 2019; 134: 1187. pmid:31764728 PubMed  
 17. Ornoy A, Ergaz Z. Parvovirus B19 infection during pregnancy and risks to the fetus. Birth Defects Res. 2017;109(5):311-323. PubMed  
 18. Helgadottir LB, Skjeldestad FE, Jacobsen AF, Sandset PM, Jacobsen EM. Incidence and risk factors of fetal death in Norway: a case-control study. Acta Obstet Gynecol Scand 2011; 90(4):390-397. PubMed  
 19. Wong K, Carson KR, Crane J. Risk of stillbirth in singleton gestations following in vitro methods of conception: a systematic review and meta-analysis. BJOG. 2021 Mar 8. Epub ahead of print. PMID: 33683788. PubMed  
 20. Lamont K, Scott NW, Jones GT, Bhattacharya S. Risk of recurrent stillbirth: systematic review and meta-analysis. BMJ 2015; 350: h3080. doi:10.1136/bmj.h3080. PMID: 26109551 PubMed  
 • Anna Nager, docent och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet
 • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL