Gå direkt till huvudinnehållet

Intrahepatisk kolestas under graviditet, ICP

Senast uppdaterad: Senast reviderad:


Definition:
Reversibel kolestas med klåda under den andra eller tredje trimestern. Vid svår sjukdom finns en ökad risk för komplikationer hos fostret. 
Förekomst:
Tillståndet utvecklas i cirka 1,5 % av alla graviditeter.
Symtom:
Klåda, mest nattetid och framför allt i handflator och fotsulor. 
Kliniska fynd:
Inget utslag men riveffekter kan förekomma.
Diagnostik:
Förhöjda gallsyror i blodet. 
Behandling:
Behandling med klådstillande lokala medel, antihistaminer och vissa fall gallsyresänkande behandling. 
 1. Svensk Gastroenterologisk Förenings arbetsgrupp. Utredning av patologiska leverprover, bakgrundsdokumentation. 2019. svenskgastroenterologi.se  
 2. SBU. Kartläggning av metoder för diagnostik och behandling av graviditetskomplikationen intrahepatisk cholestas. Publicerad 2021-02-02. www.sbu.se  
 3. Piechota J, Jelski W. Intrahepatic Cholestasis in Pregnancy: Review of the Literature. J Clin Med. 2020;9(5):1361. PMID:32384779. PubMed  
 4. Svensk Gastroenterologisk Förening. Leversjukdom under graviditet – graviditet vid leversjukdom, 2013 (Hämtad 2021-04-07). svenskgastroenterologi.se  
 5. Bergman H, Melamed N, Koren G. Pruritus in pregnancy: treatment of dermatoses unique to pregnancy. Can Fam Physician. 2013;59(12):1290-1294. PMID:24336540. PubMed  
 6. Region Skåne. Regional riktlinje för intrahepatisk kolestas under graviditet. 2019-10-09 (Hämtad 2021-04-08). vardgivare.skane.se  
 7. Region Uppsala. Hepatos, Intrahepatisk Cholestas under graviditet (Intrahepatic cholestasis of pregnancy, ICP). 2020-12-21 (Hämtad 2021-04-08). publikdocplus.regionuppsala.se  
 8. Bergasa NV. Pruritus of Cholestasis. In: Carstens E, Akiyama T, editors. Itch: Mechanisms and Treatment. Boca Raton (FL): CRC Press/Taylor & Francis; 2014. Chapter 6. www.ncbi.nlm.nih.gov  
 9. Mödrahälsovårdsenheten Region Stockholm. Hepatos (intrahepatisk kolestas). Reviderat 21-02-25. vardgivarguiden.se  
 10. Roth MM, Cristodor P, Kroumpouzos G. Prurigo, pruritic folliculitis, and atopic eruption of pregnancy: Facts and controversies. Clin Dermatol. 2016;34(3):392-400. PMID:27265078. PubMed  
 11. Ovadia C, Sajous J, Seed PT et al. Ursodeoxycholic acid in intrahepatic cholestasis of pregnancy: a systematic review and individual participant data meta-analysis. Lancet Gastroenterol Hepatol. 2021 Apr 26:S2468-1253(21)00074-1. Epub ahead of print. PMID: 33915090. PubMed  
 12. Region Norrbotten. Hepatos, ICP och graviditetsklåda. 2019-10-23 (Hämtad 2021-04-08). vis.nll.se  
 13. Wikström Shemer EA, Stephansson O, Thuresson M, Thorsell M, Ludvigsson JF, Marschall HU. Intrahepatic cholestasis of pregnancy and cancer, immune-mediated and cardiovascular diseases: A population-based cohort study. J Hepatol. 2015;63(2):456-461. PMID:25772037. PubMed  
 14. Västra Götalandsregionen. Kolestas (graviditetsklåda) - utredning och handläggning. Inget datum (Hämtad 2021-04-08). alfresco.vgregion.se  
 15. Ovadia C, Seed PT, Sklavounos A, et al. Association of adverse perinatal outcomes of intrahepatic cholestasis of pregnancy with biochemical markers: results of aggregate and individual patient data meta-analyses. Lancet 2019; 393: 899-909. pmid:30773280 PubMed  
 • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas

Tidigare sakkunniga

 • Maria Sennström, överläkare, Kvinnokliniken, Karolinska universitetssjukhuset