Gå direkt till huvudinnehållet

HELLP-syndromet

Senast reviderad:

Senast reviderad av:Definition:
HELLP-syndromet betraktas som en form av svår preeklampsi med generell organpåverkan.
Förekomst:
Syndromet förekommer i cirka 0,5–0,9 % av samtliga graviditeter och hos cirka 10–20 % av gravida kvinnor med svår preeklampsi. 
Symtom:
Smärtor i övre delen av buken eller smärta under höger arcus. Även illamående och kräkningar kan förekomma. Huvudvärk är mindre vanligt.
Kliniska fynd:
Hemolys, förhöjda leverenzymer och låga trombocyter. Hypertoni eller proteinuri är inte obligat, men kan ses hos de flesta patienter. 
Diagnostik:
Hemolys bestämt med haptoglobin (<0,25 g/L) eller LD (>600 E/L eller >10 µkat/L), TPK <100 x 109/L samt ASAT eller ALAT >1.2 µkat/L. 
Behandling:
Förlossning är den enda botande behandlingen vid utveckling av HELLP-syndrom. Beroende på gestationsvecka och kvinnans tillstånd görs bedömning angående när förlossning är indicerat.  
  • Maria Sennström, överläkare, Kvinnokliniken, Karolinska universitetssjukhuset
  • Gita Singh, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas