Gå direkt till huvudinnehållet

HELLP-syndromet

Senast reviderad:


Definition:
HELLP-syndromet betraktas som en form av svår preeklampsi med generell organpåverkan.
Förekomst:
Syndromet förekommer i cirka 0,5–0,9 % av samtliga graviditeter och hos cirka 10–20 % av gravida kvinnor med svår preeklampsi. 
Symtom:
Smärtor i övre delen av buken eller smärta under höger arcus. Även illamående och kräkningar kan förekomma. Huvudvärk är mindre vanligt.
Kliniska fynd:
Hemolys, förhöjda leverenzymer och låga trombocyter. Hypertoni eller proteinuri är inte obligat, men kan ses hos de flesta patienter. 
Diagnostik:
Hemolys bestämt med haptoglobin (<0,25 g/L) eller LD (>600 E/L eller >10 µkat/L), TPK <100 x 109/L samt ASAT eller ALAT >1.2 µkat/L. 
Behandling:
Förlossning är den enda botande behandlingen vid utveckling av HELLP-syndrom. Beroende på gestationsvecka och kvinnans tillstånd görs bedömning angående när förlossning är indicerat.  
 1. Svensk förening för Obstetrik och Gynekologi. Arbets- och referensgrupp för perinatalogi. Preeklampsi. Rapport nr 72, 2014. (Hämtad 2021-04-29). www.sfog.se  
 2. Wilkerson, R. G., &amp; Ogunbodede, A. C. (2019). Hypertensive Disorders of Pregnancy. Emergency medicine clinics of North America, 37(2), 301–316. PMID: 30940374. PubMed  
 3. Svensk förening för Obstetrik och Gynekologi. Riktlinjer för hypertonisjukdomar under graviditet. Reviderad 210121 (Hämtad 2021-04-29). www.sfog.se  
 4. Weinstein L. Syndrome of hemolysis, elevated liver enzymes, and low platelet count: a severe consequence of hypertension in pregnancy. Am J Obstet Gynecol 1982; 142: 159-67. PubMed  
 5. Haram, K., Svendsen, E., &amp; Abildgaard, U. (2009). The HELLP syndrome: clinical issues and management. A Review. BMC pregnancy and childbirth, 9, 8. PMID: 19245695. PubMed  
 6. Khalid F, Tonismae T. HELLP Syndrome, StatPearls. Last update July 21, 2020 (Hämtad 2021-05-03). www-ncbi-nlm-nih-gov.sll.idm.oclc.org  
 7. Svensk förening för Obstetrik och Gynekologi. Arbets- och Referensgruppen för Hemostasrubbningar. Hemostasrubbningar inom obstetrik och gynekologi. Rapport nr 79. 2018. (Hämtad 2021-05-06). www.sfog.se  
 8. Nordic Federation of Societies of Obstetrics and Gynecology. Hypertensive disorders of pregnancy and eclampsia. 2014 (Hämtad 2021-05-06). nfog.org  
 9. Sibai B M. HELLP syndrome (hemolysis, elevated liver enzymes, and low platelets). UpToDate. Last updated Aug 25, 2020 (Hämtad 2021-05-06). www.uptodate.com  
 • Maria Sennström, överläkare, Kvinnokliniken, Karolinska universitetssjukhuset
 • Gita Singh, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas