Gå direkt till huvudinnehållet

Trubbigt trauma mot buken under graviditet

Senast reviderad:


Definition:
Trubbigt trauma mot buken hos gravid.
Förekomst:
Trauma mot buken i olika grad är relativt vanligt hos gravida. En mindre andel drabbas av komplikationer i form av placentaavlossning, prematurt värkarbete och fetal stress.
Symtom:
Beror av trauma och typ av skador. Vaginal blödning, sammandragningar, minskade fosterrörelser och buksmärta kan vara tecken på obstetrisk komplikation.
Kliniska fynd:
Beror av trauma och typ av skador. 
Diagnostik:
Akut bedömning av modern och omhändertagande enligt ATLS i första hand. Bedömning av graviditet i andra hand med avlyssning av fostrets hjärtljud och ultraljud.
Behandling:
Beror på skadans omfattning.
 1. Downing J, Sjeklocha L. Trauma in Pregnancy. Emerg Med Clin North Am. 2023;41(2):223-245. doi:10.1016/j.emc.2022.12.001PMID: 37024160 PubMed  
 2. Kunskapsstöd för vårdgivare, Buktrauma hos gravid. Juni 2021 (hämtad 2023-07-07) kunskapsstodforvardgivare.se  
 3. Curet MJ, Schermer CR, Demarest GB, Bieneik EJ 3d, Curet LB. Predictors of outcome in trauma during pregnancy: identification of patients who can be monitored for less than 6 hours. J Trauma 2000; 49: 18-25. PubMed  
 4. Ali J, Yeo A, Gana TJ, McLellan BA. Predictors of fetal mortality in pregnant trauma patients. J Trauma 1997; 42: 782-5. PubMed  
 5. Bochicchio GV, Napolitano LM, Haan J, Champion H, Scalea T. Incidental pregnancy in trauma patients. J Am Coll Surg 2001; 192: 566-9. PubMed  
 6. Vårdgivare Skåne. Vårdriktlinjer, traumamanual, gravida 2023-06-15 (hämtad 2023-0706) vardgivare.skane.se  
 7. Jain V, Chari R, Maslovitz S, et al. Guidelines for the Management of a Pregnant Trauma Patient. J Obstet Gynaecol Can. 2015;37(6):553-574. doi:10.1016/s1701-2163(15)30232-2PMID: 26334607 PubMed  
 8. LÖF.Nationella traumalarmskriterierna 2017 (hämtad 2023-08-10) lof.se  
 9. Grossman NB. Blunt trauma in pregnancy. Am Fam Physician 2004; 70: 1303-10. PubMed  
 10. SFOG. Kejsarsnitt. Rapport nr 65, 2010 (hämtad 2023-08-08) www.sfog.se  
 11. SFOG. Graviditetsimmunisering, rapport nr 83, 2023 (hämtad 2023-08-08) www.sfog.se  
 12. ACOG educational bulletin. Obstetric aspects of trauma management. Number 251, September 1998 (replaces Number 151, January 1991, and Number 161, November 1991). Int J Gynecol Obstet 1999; 64: 87-94. PubMed  
 13. Schellenberg M, Ruiz NS, Cheng V, et al. The Impact of Seat Belt Use in Pregnancy on Injuries and Outcomes After Motor Vehicle Collisions. J Surg Res. 2020;254:96-101. doi:10.1016/j.jss.2020.04.012PMID: 32422432 PubMed  
 14. Gravidas bältesanvändning. Trafikverket.TRV 2019/28181 Augusti 2021 (hämtad 2023-08-07) bransch.trafikverket.se  
 15. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer;HSLF-FS 2022:39. 2022-06-22 (hämtad 2023-08-07) www.socialstyrelsen.se  
 16. LA Rosa M, Loaiza S, Zambrano MA, Escobar MF. Trauma in Pregnancy. Clin Obstet Gynecol. 2020;63(2):447-454. doi:10.1097/GRF.0000000000000531PMID: 32195682 PubMed  
 17. Dahmus MA, Sibai BM. Blunt abdominal trauma: are there any predictive factors for abruptio placentae or maternal-fetal distress? Am J Obstet Gynecol 1993; 169: 1054-9. PubMed  
 • Veronica Pahlberg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas