Gå direkt till huvudinnehållet

Trubbigt trauma mot buken under graviditet

Publicerad:

Senast reviderad av:  • Birgitta Segebladh, med dr och mödrahälsovårdsöverläkare i Uppsala län

Tidigare sakkunniga

  • Bjørn Backe, professor och chef, Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet och Kvinnokliniken, St Olavs Hospital, Trondheim
  • Terje Johannessen, professor i allmänmedicin, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim